18/3/11

Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών για το έτος 2011 με πίνακες για κάθε νοσοκομείο του ΕΣΥ


Στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης έχει αναρτηθεί η Υπουργική απόφαση Α.Π.: Υ10β/Γ.Π/14913 Αθήνα 28/2/2011, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η κατανομή των ποσών για τις εφημερίες που θα πραγματοποιηθούν το 2011, Χηµικών, Βιοχηµικών, Κλινικών Χηµικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Noσoκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων.

Το ποσό που κατανέμεται είναι 15.000.000 €.

Όλοι οι πίνακες με την κατανομή των ποσών ανά Νοσοκομείο είναι ΕΔΩ.


Πηγή

http://pefni.blogspot.com/2011/03/2011_18.html