12/3/10

Το Μέλλον των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας


Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας με θέμα "Το Μέλλον των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα", οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και άλλους επιστημονικούς φορείς και την τεχνική φροντίδα της MediForce.

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 22 - 24 Οκτωβρίου 2010

Τοποθεσία: Σκαφιδιά Ηλείας, Ξενοδοχείο Aldemar Olympian Village

Για πλήρη ενημέρωση, πατήστε εδώ.

Για την ηλεκτρονική υποβολή περιλήψεων των εργασιών σας, μέχρι την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010, πατήστε εδώ.

Για την εγγραφή σας ως συνέδρου ηλεκτρονικά, πατήστε εδώ,

ενώ για την εκτύπωση της φόρμας εγγραφής και αποστολή της με fax, πατήστε εδώ.


Πηγές

http://www.mediforce.gr/

http://www.eemyy.gr/

http://www.mediforce.gr/gr/main_congresses_blank.htm#1