4/1/10

Δαπανηρή υγειονομική περίθαλψη δεν είναι πάντοτε η καλύτερη υγειονομική περίθαλψη


Νέοι διεθνώς συγκρίσιμοι δείκτες για την ποιότητα της περίθαλψης δείχνουν την πρόοδο στην αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων όπως ο καρκίνος. Ωστόσο, παρά την αύξηση του ποσοστού των χρόνιων ασθενειών, όπως το άσθμα και ο διαβήτης, η μέριμνα για τις παθήσεις αυτές υπολείπεται των ορθών πρακτικών σε πάρα πολλές χώρες, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας και υψηλότερα ιατρικά έξοδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς έχουν καλή φροντίδα για τους ασθενείς με καρκίνο, ενώ η Ιαπωνία έχει επίσης υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης για τα άτομα με καρκίνο σε σχέση με τις περισσότερες χώρες. Οι Κάτω Χώρες, η Ιταλία, η Ελβετία και η Γερμανία παρέχουν καλή πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, με μείωση των δαπανηρών νοσηλειών για θεραπεία χρόνιων παθήσεων, όπως το άσθμα ή τον διαβήτη. Αλλά καμία χώρα του ΟΟΣΑ δεν παρέχει υψηλής ποιότητας φροντίδα σε όλους τους τομείς.

"Υπάρχουν ευκαιρίες για όλες τις χώρες να βελτιώσουν τις επιδόσεις του συστήματος υγείας τους, και την εισαγωγή αυτών των βελτιώσεων που δεν απαιτούν κατ' ανάγκη υψηλότερες δαπάνες", σχολιάζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Angel Gurría.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν περισσότερα για την υγεία - 7290 δολάρια ανά κεφαλή το 2007 - από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτή η δαπάνη είναι σχεδόν δύο και δυόμισι φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, 2984 δολάρια, σε αγοραστική δύναμη. Το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία και η Ελβετία δαπανούν πολύ περισσότερα από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Στο άλλο άκρο της κλίμακας, στην Τουρκία και το Μεξικό οι δαπάνες για την υγεία ήταν λιγότερο από το ένα τρίτο του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πηγές

http://www.oecd.org/document/14/0,3343,en_2649_34487_44216846_1_1_1_1,00.html

Δελτίο τύπου: 'Εκδοση του "Health at a Glance 2009" από τον ΟΟΣΑ - Διαπιστώσεις για το ελληνικό σύστημα υγείας

http://stats.oecd.org/health/