28/12/09

Προσαύξηση κατά 1,4 εκ. ευρώ για τις εφημερίες του 2009


Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 1785/7−1−2009 (ΦΕΚ 43/Β΄/19−1−2009) απόφαση και αυξάνεται κατά 1.400.000 € η δαπάνη για την πραγματοποίηση ενεργών εφημερίων των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων που υπηρετούν στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της αρμοδιότητάς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. Υ10β/Γ.Π. οικ. 1785/7−1−2009 (ΦΕΚ 43/Β΄/19−1−2009) Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Πηγή

http://www.ygeianet.gr/