14/9/09

Λειτουργία νοσοκομειακών επιτροπών φαρμακοεπαγρύπνησης στην περίοδο της πανδημίας


Με στόχο την ενημέρωση και εγρήγορση όλων των νοσοκομειακών φαρμακοποιών σχετικά με τη πανδημία της νέας γρίπης Α(Η1Ν1), ο Ε.Ο.Φ. έχει στείλει με το χαρακτηρισμό "ΕΠΕΙΓΟΝ", σε όλα τα Φαρμακευτικά τμήματα των Νοσοκομείων, την παρακάτω επιστολή:


......... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
...............ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός
www.eof.gr
Διεύθυνση : Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας
Τμήμα : Ανεπιθύμητων Ενεργειών
Πληροφορίες: Γ. Τερζή
Τηλέφωνο : 210-6507380
Fax : 210-6549585
Email: adr@eof.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Χολαργός, 09-9-2009
Αριθ. πρωτ.: 63556

ΠΡΟΣ : Διοικητή Νοσοκομείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Φαρμακείο Νοσοκομείου


ΘΕΜΑ : "Λειτουργία νοσοκομειακών επιτροπών φαρμακοεπαγρύπνησης στην περίοδο της πανδημίας"

Ο ΕΟΦ σας υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματική λειτουργία της Νοσοκομειακής Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης του νοσοκομείου σας είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της πανδημίας γρίπης. Όπως γνωρίζετε, οι Νοσοκομειακές Επιτροπές Φαρμακοεπαγρύπνησης υφίστανται στα Νοσοκομεία με ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής και σύμφωνα με την Υπ. Απόφ. Υ4α/4271/1997 προκειμένου να φροντίζουν για τη συλλογή και αποστολή των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων στον ΕΟΦ.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η απαραίτητη ετοιμότητα της Νοσοκομειακής Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις για συλλογή και αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών από τα νέα εμβόλια και τα αντιικά φάρμακα στις συνθήκες της πανδημίας.

Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να συγκεντρωθούν τα δεδομένα για όλα τα περιστατικά σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών στο νοσοκομείο σας για τα οποία υπάρχει η παραμικρή υποψία ότι μπορεί να σχετίζονται με τα νέα εμβόλια για τη γρίπη Α(Η1Ν1) και τα αντιικά φάρμακα και να υποβληθούν στον ΕΟΦ.

Ο ΕΟΦ για το θέμα της αναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει ήδη αποστείλει το αριθ. πρωτ. 58171/05-08-2009 έγγραφο με τίτλο: «Οδηγίες για την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών των αντι-ιικών φαρμάκων και των νέων εμβολίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας από το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1) στο πλαίσιο του συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ», το οποίο μπορείτε να δείτε και στη διεύθυνση: http://www.eof.gr/web/guest/newflu.

Επισημαίνεται ότι ο ΕΟΦ στις συνθήκες της πανδημίας ενθαρρύνει ιδιαίτερα την ηλεκτρονική υποβολή (http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral) καθώς και την υποβολή με fax.

..........................................................................Η Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΟΦ
...................................................................................Δ. Παταργιά


Πηγή

Ενημέρωση μέσω email: Δ. Μακριδάκη, PharmD, RPharm, Κλινικός Φαρμακοποιός MSc, Δ/ντρια Φαρμακοποιός Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Α. « ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (dmakridaki@yahoo.gr)