12/9/09

Ενημέρωση για τα οφέλη της ανοσοποίησης κατά των ασθενειών για τις οποίες διατίθενται ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια

Λοιμώδη νοσήματα απειλούν την υγεία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόληψη τόσο της μετάδοσης νέων παθογόνων παραγόντων όσο και της επανεμφάνισης άλλων, και παράλληλα η ενίσχυση των ικανοτήτων για ταχεία και συντονισμένη αντίδραση στις απειλές αυτές, αποτελούν κατά συνέπεια κοινή ευθύνη των εθνικών υγειονομικών αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Οι εμβολιασμοί είναι αναμφισβήτητα ένα από τα αποτελεσματικότερα, από πλευράς κόστους, μέτρα για τη δημόσια υγεία που διατίθενται για την προστασία των πολιτών από τα λοιμώδη νοσήματα. Στην εκτεταμένη χρήση των εμβολιασμών οφείλουμε την εξάλειψη της ευλογιάς και της πολιομυελίτιδας στην Ευρώπη. Αν και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν καταρτίσει προγράμματα εμβολιασμού για να προστατεύουν τους πολίτες τους από σοβαρά - συχνά θανατηφόρα- νοσήματα, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να παραμένουν αναξιοποίητα ή να μην χρησιμοποιούνται επαρκώς.

Η ΕΕ συνεργάζεται με τα κράτη μέλη με στόχο την καλύτερη ενημέρωση για τα οφέλη της ανοσοποίησης κατά των ασθενειών για τις οποίες διατίθενται ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια. Συγκεκριμένα, η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την ανοσοποίηση των παιδιών κατά βασικών ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό (για παράδειγμα ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά, διφθερίτιδα, τέτανος, πολυομυελίτιδα, αιμόφιλο της ινφλουέντζας τύπου Β, ηπατίτιδα Β), καθώς και για την ανοσοποίηση κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων και της εποχικής γρίπης.


Σύνδεσμοι προς τις δραστηριότητες της ΕΕ


Δημόσια υγεία
 • Πρόγραμμα VENICE
  Το πρόγραμμα Venice σκοπεύει να ενθαρρύνει τη συγκέντρωση και τη διάδοση γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών που έχουν σχέση με τον εμβολιασμό και την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών
 • Πρόληψη ασθενειών
  Πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρού Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης έναντι των μολυσματικών ασθενειών μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων για την υγεία στην Ευρώπη και της διαμόρφωσης της συνεργασίας
 • Εμβόλια κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)
  Σε συνδυασμό με οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου εξασφαλισμένης ποιότητας για ολόκληρο τον πληθυσμό, ο εμβολιασμός κατά του HPV μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω μείωση της συχνότητας εμφάνισης και θνησιμότητας από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Κοινοτικοί δείκτες για την υγεία
 • Κάλυψη εμβολιασμού στα παιδιά
  Στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των βρεφών που εμβολιάζονται πλήρως κατά της διφθερίτιδας στη διάρκεια του πρώτου χρόνου της ζωής τους
Έρευνα
 • Καλύτερη υγεία για τους φτωχούς
  Η πολιτική της ΕΕ για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων και συνεργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση των ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια


Πηγές

http://ec.europa.eu/health-eu/index_el.htm

http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/vaccinations/index_el.htm