27/8/09

Φάρμακα υψηλού κόστους - μεγάλη η ζημιά των ασφαλιστικών ταμείων από τις συνεχείς αναβολές εφαρμογής του νόμου 3457


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Φάρμακα υψηλού κόστους - μεγάλη η ζημιά των ασφαλιστικών ταμείων από τις συνεχείς αναβολές εφαρμογής του νόμου 3457

Τσακάλου Αλίκη, Διευθύντρια του Φαρμακείου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Τα φάρμακα για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών ογκολογικά, αντιϊκά κ.τ.λ., δηλαδή τα φάρμακα υψηλού κόστους ή πρώην «κρατικά φάρμακα», αποτελούν μία μεγάλη κατηγορία που ανέρχεται περίπου στο 25% των φαρμάκων που διακινούνται από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία. Τα ανωτέρω φάρμακα για κοινωνικούς λόγους χορηγούνται χωρίς συμμετοχή των ασθενών, με 100% κάλυψη του κόστους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Τα πρώην «κρατικά φάρμακα», για την συγκράτηση των φαρμακευτικών δαπανών, η πολιτεία είχε θεσμοθετήσει να χορηγούνται μόνο από τα νοσοκομειακά φαρμακεία και να χρεώνονται στα ασφαλιστικά ταμεία στην χοντρική τιμή + 5%, ενώ από τα ιδιωτικά φαρμακεία όλα τα φάρμακα χρεώνονται σε τιμή λιανικής ( χοντρική τιμή +35% ). Το όφελος των ασφαλιστικών ταμείων ήταν σημαντικότατο.

Με την πάροδο του χρόνου όμως άρχισαν να διαμορφώνονται νέα δεδομένα όπως η είσοδος στην αγορά ολοένα και περισσότερων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων υψηλού κόστους και η χορήγηση τους σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, με αποτέλεσμα η χορήγηση τους μόνο από τα νοσοκομειακά φαρμακεία να αρχίσει να παρουσιάζει προβλήματα σε σχέση με την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Aπό το 2004 έγινε μια ανορθόδοξη προσπάθεια επίλυσης του ανωτέρω προβλήματος, δίνοντας την δυνατότητα να διαθέτουν και τα ιδιωτικά φαρμακεία τα νεοεισερχόμενα στην αγορά υψηλού κόστους φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, χρεώνοντάς τα στα ασφαλιστικά ταμεία στην λιανική τιμή (χοντρική +35%). Η λύση αυτή απέτυχε διότι τα ασφαλιστικά ταμεία παρουσίασαν μεγάλη αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών .

Σήμερα υπολογίζεται ότι οι πωλήσεις στα φάρμακα υψηλού κόστους που έχει ορίσει το Υπουργείο Υγείας ανέρχονται σε 350 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δηλαδή η διαφορά χρέωσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε σχέση με τα νοσοκομειακά προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχεται στο υπερβολικό ποσό των 110 εκατομμυρίων ευρώ περίπου ετησίως επιπλέον. Ειδικά για τα φάρμακα υψηλού κόστους που διαθέσαμε από το Φαρμακείο του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ το 2008, το όφελος των Ασφαλιστικών Ταμείων ανέρχεται στο ποσό των 2.497.000,00 Ευρώ.

Την λύση συνολικά και με προοπτική προσπάθησε να δώσει ο νόμος 3457 στις 8/5/2006. Ο νόμος 3457 : Διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών σε κάθε διαθέσιμη φαρμακοθεραπεία και αποβλέπει στην άμεση εξυπηρέτηση και την αποφυγή της ταλαιπωρίας τους. Καθορίζει ενιαία τιμή χρέωσης για τα φάρμακα υψηλού κόστους στα Ασφαλιστικά Ταμεία είτε χορηγούνται από τα Νοσοκομεία είτε από τα ιδιωτικά φαρμακεία την τιμή της χοντρικής +5%, δηλαδή την χαμηλή τιμή που χρεώνουν τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία. Επίσης προβλέπει ότι τα ιδιωτικά φαρμακεία πρέπει να τα προμηθεύονται στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους με τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων.

Δυστυχώς όμως ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί με αποτέλεσμα να διατηρείται το προηγούμενο παράδοξο καθεστώς και οι φαρμακευτικές εταιρίες να κερδίζουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ ανά έτος διότι τα φάρμακα υψηλού κόστους που χορηγούν στις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς, τα χρεώνουν 8% ακριβότερα από την νοσοκομειακή τιμή, οι δε φαρμακοποιοί τα χρεώνουν 30% ακριβότερα στα ασφαλιστικά ταμεία απ’ότι τα χρεώνουν τα νοσοκομειακά φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης καθυστερούν την εφαρμογή του νόμου διότι δέχονται πιέσεις. Ποιο συγκεκριμένα: Η κοινή Υπουργική απόφαση που καθόρισε τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και άλλες λεπτομέρειες εκδόθηκε στις 31/12/08 ΔΥΓ3α/Γ.Π151509. Δηλαδή χρειάστηκαν 2,5 χρόνια για να καθορίσουν τα 89 φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους. Και ενώ ήταν ευνόητο ότι μετά την δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης θα ενεργοποιείτο η διάταξη του νόμου επακολούθησε ένα μπαράζ αναβολών για την εφαρμογή της καταταλαιπωρημένης διάταξης .

Στις 4/2/2009 ανακοινώθηκε ότι θα εφαρμοστεί από 1/3/2009.
Στις 4/3/2009 αποφασίστηκε ότι θα εφαρμοστεί από 1/4/2009.
Στις 27/4/2009 αποφασίστηκε ότι θα εφαρμοστεί από 1/10/2009.

Η μη εφαρμογή του νόμου από την πλευρά των υπεύθυνων υπουργείων οφείλεται στις έντονες αντιδράσεις ειδικά από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του νόμου που προβλέπει η κοινή Διυπουργική Απόφαση στις 31/12/08 , η οποία ενώ καθορίζει ότι τα ιδιωτικά φαρμακεία θα χρεώνουν τις ίδιες τιμές με τα Νοσοκομεία, δεν εξασφαλίζει ότι θα αγοράζουν με τους ίδιους όρους. Η αντίδραση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι ορθή διότι κατά παράβαση του άρθρου 9 του νόμου 3457 ουσιαστικά γίνεται προσπάθεια να αφαιρεθεί από το μικτό κέρδος των ιδιωτικών φαρμακείων ένα σημαντικό ποσοστό προς όφελος των φαρμακευτικών εταιριών.

Για την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος προτείνω:

1) Να προωθηθεί άμεσα από το Υπουργείο Υγείας μία τροποποίηση στην Αγορανομική Διάταξη 6/2005 που να προβλέπει τις απαραίτητες εκπτώσεις από τις φαρμακευτικές εταιρίες προς τις φαρμακαποθήκες ειδικά για τα φάρμακα υψηλού κόστους ώστε να εξασφαλίζονται ικανοποιητικά περιθώρια μικτού κέρδους και στα ιδιωτικά φαρμακεία. Να εξασφαλιστεί με την τροποποίηση της αγορανομικής Διάταξης ότι τα ιδιωτικά φαρμακεία θα προμηθεύονται και θα διαθέτουν τα ανωτέρω φάρμακα στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους με τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία Να καταργηθεί το καθεστώς οι φαρμακευτικές εταιρίες να πουλάνε τα φάρμακα υψηλού κόστους στον ιδιωτικό τομέα 8% ακριβότερα από την νοσοκομειακή τιμή. Στόχος θεμιτός από την πλευρά των φαρμακευτικών εταιριών να επιδιώκουν το μέγιστο δυνατόν κέρδος αλλά όχι σε βάρος του κλάδου των φαρμακοποιών.

2) Να μην δίνονται συνεχώς παρατάσεις στην εφαρμογή του νόμου αδιαφορώντας για την ζημία που υφίστανται τα Ασφαλιστικά Ταμεία με την διατήρηση της σημερινής κατάστασης, με τις υψηλές χρεώσεις των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ιδιωτικό τομέα. Να εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος.

3) Να ανανεώνεται κάθε εξάμηνο η λίστα με τα υψηλού κόστους φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και να προσδιοριστούν με ακρίβεια το κόστος και οι θεραπευτικές κατηγορίες, ώστε να υπάρχει διαφάνεια στον καταρτισμό της λίστας.

Με εκτίμηση,

Τσακάλου Αλίκη, Διευθύντρια του Φαρμακείου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ


Κείμενο μέσω email από: Τσακάλου Αλίκη