5/6/09

Συμμετοχή εκπροσώπων της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης στην 2η συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής


Διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, η δεύτερη συνάντηση των εκπροσώπων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η τεκμηριωμένη ιατρική-τεκμηριωμένη πρακτική (Evidence Based Medicine- Evidence Based Practice) και έλαβε χώρα στις 15-17 Μαΐου 2009 στο Πανεπιστήμιο Loughborough στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συμμετείχαν 43 εκπρόσωποι από 23 κράτη. Για την Ελλάδα συμμετείχαν δύο εκπρόσωποι: Η κ. Αγγελοπούλου Βασιλική (Πολυκλινική Αθηνών) και ο κ. Γούλας Βασίλης (Γεν. Νοσ. Αγρινίου).

Εντός των επόμενων εβδομάδων θα είναι διαθέσιμο στην ΠΕΦΝΙ-Ένωση και το αντίστοιχο υλικό της συνάντησης, και θα είναι έτοιμο και το site, έτσι ώστε να ετοιμαστεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης των νοσοκομειακών φαρμακοποιών στην Ελλάδα.

Για να διαβάσετε όλη την έκθεση των συναδέλφων, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης.

Πηγές

http://www.pefni.gr/
http://pefni.blogspot.com/2009/06/2.html
http://www.eurahp.eu/