26/5/09

Κοινή Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Φαρμάκων (CEDD)


Η Κοινή Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Φαρμάκων Common European Drug Database (CEDD) είναι μια πρωτοβουλία του Εθνικού Ταμείου Ασφάλισης Υγείας και Διοίκησης της Ουγγαρίας με σκοπό να γίνουν εύκολα προσβάσιμες για σύγκριση οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται για το κοινό της Ευρώπης.

Η ιστοσελίδα αποτελεί μια πιλοτική μορφή με τη συμβολή των:
  • Υπουργείο Υγείας Ιρλανδίας,
  • Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας Φινλανδίας,
  • Ινστιτούτο Υγειονομικής Ασφάλισης Σλοβενίας,
  • Υπουργείο Υγείας Σλοβακίας,
  • Τμήμα Φαρμακευτικής του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας,
  • Υπουργείο Υγείας Πολωνίας,
  • Οργανισμός Φαρμάκων Νορβηγίας,
  • Ένωση Ιδρυμάτων Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αυστρίας και
  • Ινστιτούτο για τον Έλεγχο των Φαρμάκων της Τσεχικής Δημοκρατίας

Οι δημιουργοί της ιστοσελίδας ελπίζουν ότι η πρωτοβουλία αυτή θα επεκταθεί σύντομα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η Βάση Δεδομένων περιέχει πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις τιμές των φαρμάκων και μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ανταγωνιστική, κοινή ευρωπαϊκή φαρμακευτική αγορά, γεγονός που σημαίνει όφελος για τους ευρωπαίους πολίτες και ενθάρρυνση για ευρωπαϊκή καινοτομία.


Στην παρούσα έκδοση του δικτυακού τόπου μπορείτε να αναζητήσετε και να συγκρίνετε τις τιμές των φαρμάκων σύμφωνα με τις ονομασίες ή τους ATC κωδικούς, της Αυστρίας, Τσεχίας, Φινλανδίας, Ουγγαρίας, Ιρλανδίας, Λιθουανίας, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Πολωνίας, Σλοβενίας και Σλοβακίας.


Πηγή

http://cedd.oep.hu/drugs.tib?s=drug-art&f=ceddart1&id=l8xakdcq3osro9bz&portallang=en