19/5/09

Το Κοινοτικό Δίκαιο δεν είναι αντίθετο στην αποκλειστική ιδιοκτησία Φαρμακείων από Φαρμακοποιούς


Δημοσιεύτηκε στις 19-5-2009 η σημαντική απόφαση του Ευρωπαΐκού Δικαστηρίου που αφορά τις υποθέσεις C-531/06 και C-171/07 (Γερμανίας και Ιταλίας), σύμφωνα με την οποία, το κοινοτικό δίκαιο δεν είναι αντίθετο στην αποκλειστική ιδιοκτησία φαρμακείων από φαρμακοποιούς.

Το Κοινοτικό Δίκαιο δεν αποκλείει ρύθμιση κατά την οποία μόνο Φαρμακοποιοί επιτρέπεται να διατηρούν και να εκμεταλλεύονται Φαρμακείο.

Μια τέτοια ρύθμιση που περιλαμβάνουν η γερμανική και η ιταλική νομοθεσία δικαιολογείται από τον σκοπό της εγγυήσεως του ασφαλούς και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμού του πληθυσμού με φάρμακα.

Μπορείτε να διαβάσετε τα πλήρη κείμενα τόσο της απόφασης όσο και των προσφυγών στις διευθύνσεις:


Πηγή

Φαρμακευτικός Σύλλογος Κιλκίς