4/2/09

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκυκλίου για την χορήγηση των φαρμάκων που χορηγούνται σε εξωτερικούς ασθενείς


Μετά από την Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 151509 (1), σύμφωνα με την οποία γίνεται ο "Καθορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, που χορηγούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου 3457/2006 (ΦΕΚ Α΄93)", εκδόθηκε νέα διευκρινιστική εγκύκλιος.

Η Υπουργική Απόφαση για τα ακριβά φάρμακα τίθεται σε ισχύ από 1/3/2009 προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων Φαρμακευτικής Περίθαλψης.

Η νέα εγκύκλιος που απεστάλλει στις 4/2/2009 στον Π.Φ.Σ. από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοιν. Ασφαλίσεων - Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ως εξής:


A.Π. Φ42000/οικ.2236/234 /30-1-2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι η κ.υ.α. αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 151509/19-12-2008 (Β, 2717/31-12-2008), ισχύει από 1-3-2009 για πληρέστερη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων.


Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜ. ΜΑΜΜΩΝΑΣ

Δημοσιεύτηκε: 04/02/2009


Πηγές

Κείμενο μέσω email: Ελένη Ρινάκη, Φαρμακοποιός Msc, PhD, Επιμελήτρια Γ', Γενικό Νοσοκομείο Σάμου

http://www.pfs.gr/portal/page/portal/pfs/citizen_view_new?newID=634