5/2/09

Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών για το 2009

Στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης έχει ανακοινωθεί η Υπουργική απόφαση Υ10β/Γ.Π οικ. 12290/24-1-2009 σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η κατανομή των ποσών για τις εφημερίες που θα πραγματοποιηθούν το 2009.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει οτι:

ΘΕΜΑ: «Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών Χηµικών, Βιοχηµικών, Κλινικών Χηµικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Noσoκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/23-12-03/Α)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 3204/03 (ΦΕΚ 296/23-12-03/.Α')
1. Την αρ. ΑΠ Υ10β/Γ.Π οικ. 12390 / 24-01-2009 (ΦΕΚ 43/Β/19-1-2009) Απόφαση "Ενεργείς εφημερίες Χηµικών, Βιοχηµικών, Κλινικών Χηµικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Noσoκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων"


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κατανέμουμε το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000 e) για την αποζημίωση ενεργών εφημεριών των Χηµικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χηµικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτιvοφυσικών και Κτηνιάτρων έτους 2009 ως εξής: ... (σχόλιο: ακολουθούν πίνακες ανά νοσοκομείο)


Για να διαβάσετε ή να τυπώσετε όλη την απόφαση, παρακαλούμε ανατρέξτε στη διεύθυνση της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης:

http://www.pefni.gr/

Οι πίνακες των κατανομών ανα νοσοκομείο είναι εδώ:
http://pefni.blogspot.com/2009/02/blog-post.html