15/11/08

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών Υγείας (EHCI) για το 2008


Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Ελλάδας κατατάσσεται στην 19η θέση ως προς τη φιλικότητα προς τον καταναλωτή, σύμφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών Υγείας (EHCI) για το 2008 που δημοσιεύθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για πτώση από την περσινή 17η θέση.

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών Υγείας, η ετήσια έρευνα για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της Ε.Ε., κατέταξε τις ελληνικές υγειονομικές υπηρεσίες στην 19η θέση μεταξύ 31 χωρών. Η Ολλανδία καταλαβαίνει την πρώτη θέση με 839 βαθμούς και ακολουθούν η Δανία (πρώτη στον Πίνακα για τον Διαβήτη το 2008), η Αυστρία (πρώτη για το EHCI το 2007), το Λουξεμβούργο και η Σουηδία.

Σε έξι κατηγορίες που καλύπτουν 34 δείκτες επίδοσης η Ελλάδα συγκέντρωσε 599 βαθμούς από σύνολο 1000. Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στο κάτω μέρος του πίνακα μαζί με χώρες όπως η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Κύπρος. Το ελληνικό σύστημα είναι ένα από τα χειρότερα όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και την e-Health (ηλεκτρονική υπηρεσία υγείας). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ελληνικό σύστημα βάσει της οικονομικής κατάστασης είναι λιγότερο γενναιόδωρο σε σύγκριση με τις βαλτικές χώρες.

«Η Ελλάδα μέχρις ενός σημείου βελτίωσε τα αποτελέσματά της αλλά χρειάζεται περισσότερη ποιότητα ως προς τη γενική ισχύ του συστήματος ή την πρόσβαση σε φάρμακα» δηλώνει ο Δρ. Arne Bjornberg, Διευθυντής Έρευνας για τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών Υγείας.


Τι παραπάνω μπορεί να γίνει στην Ελλάδα;

«Η Ελλάδα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά ως προς τον τομέα e-Health ο οποίος προς το παρόν είναι καταστροφικός. Είναι επίσης μία από τις έξι δυτικές χώρες που υπάρχει ζήτημα των άτυπων πληρωμών! Το γεγονός ότι οι ασθενείς χρειάζεται να δωροδοκήσουν γιατρούς για να λάβουν την κατάλληλη περίθαλψη δεν έχει θέση στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που βασίζεται σε δικαιότητα και αλληλεγγύη στην υγειονομική περίθαλψη» δηλώνει ο πρόεδρος του Health Consumer Powerhouse, κος Johan Hjertqvist αναλύοντας τα αποτελέσµατα της Ελλάδας.

Σχετικά με τον Πίνακα Κατάταξης

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών υγείας αξιολογεί ετησίως τα εθνικά συστήματα υγείας των ευρωπαϊκών κρατών με γνώμονα έξι τομείς ουσιώδους σημασίας για τους καταναλωτές:
  • δικαιώματα και πληροφόρηση ασθενών,
  • e-Health,
  • χρόνοι αναμονής για κοινές θεραπείες,
  • αποτελέσματα θεραπευτικής αγωγής,
  • γενική ισχύς του συστήματος και
  • πρόσβαση σε φάρμακα

Καλύπτει 31 χώρες και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2005. Ο Πίνακας συντάσσεται με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία καθώς και στοιχεία που προκύπτουν από ανεξάρτητες έρευνες. Εκδίδεται από τον Health Consumer Powerhouse, έναν οργανισμό μελέτης και ενημέρωσης. Και όπως και υπόλοιπες κατατάξεις αντιμετωπίζει τα εκάστοτε ζητήματα με γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Office Brussels: Rue Fossé aux Loups 34, B - 1000 Brussels, Belgium
Phone: +32 (0) 2 218 73 93
Fax: + 32 (0) 2 218 73 84
media@healthpowerhouse.com
www.healthpowerhouse.com

Για περισσότερες πληροφορίες και το επεξηγηµατικό σηµείωµα:

http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html

Αναφορικά µε την Health Consumer Powerhouse: http://www.healthpowerhouse.com

Επικοινωνία µε την Health Consumer Powerhouset: Ms Kajsa Wilhe!mssont +32 (0) 496-23 55 30.