19/11/08

Σεμινάριο στατιστικής για μη στατιστικολόγους, για το σχεδιασμό και την ανάλυση των κλινικών δοκιμών στον τομέα του καρκίνου


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Έρευνα και την Θεραπεία του Καρκίνου (European Organisation for Research and Treatment of Cancer), διοργανώνει κάθε χρόνο στην έδρα του στις Βρυξέλλες, μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ένα από αυτά είναι και το "Σεμινάριο στατιστικής για μη στατιστικολόγους, για το σχεδιασμό και την ανάλυση των κλινικών δοκιμών στον τομέα του καρκίνου¨.

Το Σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ως μια εισαγωγή στις στατιστικές αρχές, οι οποίες αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό και την ανάλυση των κλινικών δοκιμών του καρκίνου. Επικεντρώνεται στη φιλοσοφία και την κατανόηση των στατιστικών αρχών που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση κατά τη διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε μη στατιστικολόγους, οι οποίοι ήδη εργάζονται στον τομέα των κλινικών δοκιμών και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ένα εισαγωγικό μάθημα στατιστικής, ή σε στατιστικολόγους με μικρή ή καθόλου πείρα σε κλινικές δοκιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφές ή και για να δείτε και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά σεμινάρια του EORTC για το 2009, ακολουθείστε τις διευθύνσεις:

http://www.eortc.be/

http://www.eortc.be/Seminar/Educationpgm/Programs/prog2009.htm

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ms. Danielle Zimmermann
EORTC Education Office
Avenue Emmanuel Mounier 83, bte 11
B - 1200 Brussels, Belgium

Phone: +32-2-774 16 02 /
Fax: +32-2-772 62 33
E-mail: danielle.zimmermann@eortc.be