1/11/08

Η ετήσια έκθεση για το 2008 του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά

Ευρωπαϊκό Κέντρο παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Δελτίο Τύπου

Τα τελευταία νέα σχετικά με το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρώπη

Η ετήσια έκθεση για το 2008 του Οργανισμού της ΕΕ για τα ναρκωτικά


  • Ημερομηνία δημοσίευσης: Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

  • Ώρα: 10H00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ώρα Βρυξελλών)

  • Τόπος: Αίθουσα Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Βρυξέλλες

  • Ενημερωτικός φάκελος και πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση: http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report


(20.10.2008, ΛΙΣΑΒΟΝΑ) Τα τελευταία δεδομένα, αριθμοί και τάσεις σχετικά με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη θα παρουσιαστούν στην Ετήσια έκθεση 2008: Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη, η οποία θα κυκλοφορήσει σύντομα από το ΕΚΠΝΤ, τον Οργανισμό της ΕΕ για τα ναρκωτικά που εδρεύει στη Λισαβόνα. Η έκθεση παρέχει επισκόπηση της κατάστασης των ναρκωτικών στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Κροατία, την Τουρκία και τη Νορβηγία καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα νομοθετικά, πολιτικά, κοινωνικά και υγειονομικά μέτρα.

Επιμέρους κεφάλαια είναι αφιερωμένα σε συγκεκριμένα ναρκωτικά και παρέχουν τα πλέον πρόσφατα δεδομένα σε ό,τι αφορά την επικράτηση και τα πρότυπα χρήσης, την προσφορά και διαθεσιμότητα καθώς και τη θεραπεία και τις λοιπές παρεμβάσεις στην Ευρώπη. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται με κεφάλαια που αφορούν: πολιτικές και νομοθεσία, τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη, λοιμώδη νοσήματα και θανάτους συνδεόμενους με τα ναρκωτικά· καθώς και νέα ναρκωτικά και αναδυόμενες τάσεις.

Ετήσια έκθεση — τηλεφορτώσιμη έκδοση σε 23 γλώσσες (21 γλώσσες της ΕΕ + νορβηγικά και τουρκικά):

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2008

Επιλεγμένο θέμα — εξετάζει εις βάθος το θέμα Ναρκωτικά και ευάλωτες ομάδες νέων (Drugs and vulnerable groups of young people), το οποίο μπορεί να τηλεφορτωθεί στην αγγλική γλώσσα: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Δελτίο στατιστικών στοιχείων 2008 — περιέχει πίνακες και διαγράμματα με στατιστικά στοιχεία: http://www.emcdda.europa.eu/stats08

Επισκόπηση κάθε χώρας — παρέχει περίληψη των τάσεων και των χαρακτηριστικών των προβλημάτων κάθε χώρας σε σχέση με τα ναρκωτικά. Περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση της κατάστασης κάθε χώρας όσον αφορά τα ναρκωτικά, τα βασικά στατιστικά στοιχεία εν συντομία και ένα βαρόμετρο της κατάστασης κάθε χώρας σε ό,τι αφορά την επικράτηση της χρήσης ναρκωτικών: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Εθνικές εκθέσεις του δικτύου Reitox περιγράφουν το πρόβλημα των ναρκωτικών σε κάθε χώρα και είναι τηλεφορτώσιμες στην αγγλική γλώσσα: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Πληροφορίες Τύπου — τηλεφορτώσιμες σε 23 γλώσσες (διατίθενται επίσης: αρχεία MP3 για δημοσιογράφους του ραδιοφώνου· RSS feeds): http://www.emcdda.europa.eu/about/press/news-releases/2008

Τα προαναφερθέντα προϊόντα θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο στις 10H00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Την ημέρα της δημοσίευσης θα λειτουργούν στο ΕΚΠΝΤ (Λισαβόνα) γραφεία υποστήριξης (helpdesks), προκειμένου να απαντηθούν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων — τηλ: (351) 218 11 30 00 / 40 / 21 / 59 / 97 — ενώ την ίδια στιγμή γραφεία υποστήριξης στα εθνικά εστιακά σημεία του δικτύου Reitox θα απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα για κάθε χώρα (βλ. πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση ανωτέρω).


Επικοινωνία: Kathy Robertson, Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης Kathryn.Robertson@emcdda.europa.eu

Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, 1149-045 Λισαβόνα, Πορτογαλία

Τηλ. (351) 218 11 30 00 Φαξ (351) 218 13 17 11 info@emcdda.europa.eu www.emcdda.europa.eu
Πηγές

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/indexEN.html

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index875EN.html