6/11/08

Ευρωπαϊκή Ημέρα Αντιβιοτικών - 18 Νοεμβρίου 2008

Αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά: θέμα προτεραιότητας για την Ευρώπη

Η αύξηση της αντοχής των βακτηρίων στα αντιβιοτικά μειώνει την αποτελεσματικότητα των αναγκαίων αυτών φαρμάκων και συνιστά απειλή για το μέλλον. Συνεπώς, επιβάλλεται η λήψη ειδικών μέτρων σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα και, γενικότερα, ο περιορισμός της χρήσης των αντιβιοτικών. Πολλές πολιτικές έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται για την ευαισθητοποίηση των απασχολουμένων στο χώρο της υγείας αλλά και του κοινού, την επιτήρηση της βακτηριακής αντοχής και της κατανάλωσης αντιβιοτικών, την προώθηση της ορθής χρήσης αυτών των φαρμάκων και την ανάπτυξη της έρευνας. Όμως, οι δράσεις αυτές δεν επαρκούν.

Δέκα χρόνια μετά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης με θέμα «The Microbial Threat» («Η μικροβιακή απειλή»), η πολιτική που χάραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζεται με τη στήριξη των υγειονομικών αρχών των κρατών μελών και πολλών εμπειρογνωμόνων. Τέσσερις χώρες είχαν θέσει το θέμα της αντοχής των βακτηρίων και της πολιτικής για τα αντιβιοτικά στο επίκεντρο του προγράμματός τους για την υγεία, όταν ασκούσαν την προεδρία της Ένωσης, ενώ το 2008 είναι το έτος της πρώτης Ευρωπαϊκής Ημέρας Αντιβιοτικών, η οποία αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων στο πρόβλημα της βακτηριακής αντοχής και των βλαβερών συνεπειών της ακατάλληλης χρήσης των αντιβιοτικών. Το θέμα έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις. Παρά τα θετικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν, νέες μικροβιακές αντοχές εμφανίζονται και εξαπλώνονται. Τα αντιβιοτικά, όπως και το νερό, αποτελούν πολύτιμο αγαθό για την υγεία, το οποίο θα πρέπει να διαφυλάξουμε για τις μελλοντικές γενιές. Γι' αυτό, οι προσπάθειες όλων μας πρέπει να συνεχιστούν.


{Από το εισαγωγικό σημείωμα του καθηγητή B. SCHLEMMER, προέδρου της "Comité National de suivi du Plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques" (Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών) της Γαλλίας, στο Ενημερωτικό Δελτίο Υγεία - ΕΕ}


Στις 18 Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί η Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Συνειδητοποίηση της Αντίστασης στα Αντιβιοτικά (About the Day). Για τα προβλήματα που δημιουργούνται με την “υπερκατανάλωση” αντιβιοτικών, ιδίως στη χώρα μας που είναι πολύ έντονο το πρόβλημα, μπορείτε να δείτε τα δεδομένα μας στον οργανισμό του European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC) (http://blog.e-healthgr.com/awareness-day-european-antibiotics/)

Δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ

Μικροβιακή αντοχή

Ενημέρωση γύρω από την αντοχή των μικροβίων στα φάρμακα

Δικτυακός τόπος αφιερωμένος στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Αντιβιοτικών


ESAC είναι τα αρχικά του Eυρωπαϊκού Δικτύου Επιτήρησης της Κατανάλωσης Αντιμικροβιακών (European Surveillance of Antimicrobial Consumption). Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας. Συμμετέχουν σε αυτό 34 χώρες, μεταξύ των οποίων και τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης). Κάθε χώρα έχει το δικό της δίκτυο εμπειρογνωμόνων που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση φαρμάκων για τη θεραπεία των λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτήρια (αντιβιοτικά), ιούς (αντιικά) και μύκητες (αντιμυκητισιακά). Το ESAC χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) στη Στοκχόλμη, Σουηδία.

Η αντοχή καταγράφεται από ένα άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης της Μικροβιακής Αντοχής (European Antimicrobial Resistance Surveillance System), η αναζήτηση και η επεξεργασία των δεδομένων είναι προσβάσιμα από την διεύθυνση: http://www.rivm.nl/earss/database/Πηγές

http://blog.e-healthgr.com/awareness-day-european-antibiotics/

http://www.dentnews.net/?p=2421

http://ec.europa.eu/health-eu/index_el.htm

http://antibiotic.ecdc.europa.eu/default.asp

http://www.esac.ua.ac.be/main.aspx?c=*ESAC2&n=50114

http://ecdc.europa.eu/en/

http://www.e-bug.eu/ebug.nsf/schools_intro_page_gk?OpenPage