20/3/08

Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ...


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατανομής του ποσού για αποζημίωση των ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων,Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων. Το συνολικό ποσόν ανέρχεται σε 14.267.000 € και η κατανομή του φαίνεται στο έγγραφο που ακολουθεί (με <κλικ> πάνω σε κάθε εικόνα μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε το έγγραφο σε κανονικό μέγεθος).