28/11/07

Αντικροβιακά φάρμακα: χρήση, κατανάλωση και μικροβιακή αντοχή. Επιστημονικές εκδηλώσεις της ΠΕΦ


Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) μας προσκαλεί στις επιστημονικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν:

Α) τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 17.00 – 19.00, στο αμφιθέατρο του ΝΙΜΤΣ (Μονής Πετράκη 10), με θέμα:

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ – ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Τρέχοντα Προβλήματα

Β) τη ∆ευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 19.00 – 21.00, στο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ PALACE HOTEL, με θέμα:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ: Μύθος και Πραγματικότητα


Οι προσκλήσεις είναι οι παρακάτω:

*******************************************

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (Π.Ε.Φ.)
PANHELLENIC ASSOCIATION OF PHARMACISTS
ΚΟΡΥΖΗ 6, 117 43 ΑΘΗΝΑ
6 KORIZI STR., 117 43 ATHENS
TEL.: 210-9227182 - FAX: 210-9232964
e-mail : Pepharm @ otenet .gr
http://www.pepharm.gr

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) σας προσκαλεί στην επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη ∆ευτέρα, 3 ∆εκεμβρίου 2007 και ώρα 17.00 – 19.00, στο αμφιθέατρο του ΝΙΜΤΣ (Μονής Πετράκη 10), με θέμα:

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ – ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Τρέχοντα Προβλήματα

Ομιλίες:

1. Νέες και επανεμφανιζόμενες λοιμώξεις
Παναγιώτης Γαργαλιάνος-Κακολύρης, ∆/ντής Ά Παθολογικού Τμήματος – Μονάδας Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

2. Χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων και αντοχή
Μωυσής Λελέκης, ∆/ντής Β́ Παθολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

3. ́Έλεγχος λοιμώξεων-μέτρα πρόληψης στην καθημερινή πράξη
Πηνελόπη Ευαγγελοπούλου, Επιμελήτρια Β ́ -Πανεπιστημιακή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας- Νοσοκομείο Κ.Α.Τ..

Ακολουθεί μπουφές.

Για το ∆.Σ της Π.Ε.Φ.

Ο Πρόεδρος .................................... Η Γεν. Γραμματέας

∆ρ. Αντώνιος Αυγερινός ............. Μαρία Καπετανίδου


*******************************************

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (Π.Ε.Φ.)
PANHELLENIC ASSOCIATION OF PHARMACISTS
ΚΟΡΥΖΗ 6, 117 43 ΑΘΗΝΑ
6 KORIZI STR., 117 43 ATHENS
TEL.: 210-9227182 - FAX: 210-9232964
e-mail : Pepharm @ otenet .gr
http://www.pepharm.gr

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) σας προσκαλεί στην επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη ∆ευτέρα, 10 ∆εκεμβρίου 2007 και ώρα 19.00 – 21.00, στο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ PALACE HOTEL, με θέμα:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ: Μύθος και Πραγματικότητα

Συντονιστής: Κυριάκος Θεοδοσιάδης, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Ομιλίες:

1. Νέες και επανεμφανιζόμενες λοιμώξεις
Παναγιώτης Γαργαλιάνος-Κακολύρης, ∆/ντής Ά Παθολογικού Τμήματος-Μονάδας Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

2. Χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων και αντοχή
Μωυσής Λελέκης, ∆/ντής Β ́ Παθολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

3. Πολιτική ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών
Νικολέτα Τάσιου, Φαρμακοποιός, MSc, ∆.Υ.Πε. Μακεδονίας – Θράκης

Ακολουθεί μπουφές.

Για το ∆.Σ της Π.Ε.Φ.

Ο Πρόεδρος .................................... Η Γεν. Γραμματέας

∆ρ. Αντώνιος Αυγερινός ............. Μαρία Καπετανίδου


*************************************************

Πηγή

http://pepharm.org/