20/11/07

Ημερίδα για τις Τεχνολογικές δράσεις του Δημόσιου Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια του Δ’ ΚΠΣ


Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.) Αττικής μαζί με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με το HL7 Hellas θα διοργανώσει στην Αθήνα την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 09:00 έως 15:30 (στο ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστημίου 52, 106 78, Αθήνα) workshop με σκοπό την:

1. Παρουσίαση των σχεδιαζόμενων τεχνολογικών δράσεων του Δημόσιου Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα πλαίσια της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου.

2. Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής και στήριξης καινοτόμων δράσεων (τηλεϊατρική, διαλειτουργικότητα, ηλεκτρονική ιατρικός φάκελος, ηλεκτρονική κάρτα υγείας, κ.λ.π.), από την ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

3. Διερεύνηση νέων μοντέλων υλοποίησης και υποστήριξης τεχνολογικών έργων, μέσω συνεργασιών, από την πολιτεία και την αγορά.

Το workshop αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της παράλληλης εξέλιξης των δημόσιων διαγωνισμών των ΥΠΕ, της έναρξης του Δ’ ΚΠΣ και της υιοθέτησης νέων υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσα από σύγχρονα συστήματα πληροφορικής & επικοινωνιών.

Στο workshop μπορούν να συμμετάσχουν εντελώς δωρεάν στελέχη ΝΠΙΔ με αποδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο & στελέχη ΝΠΔΔ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κ.α.) με άμεση εργασιακή σχέση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.

H θεματολογία που θα αναπτυχθεί θα είναι σε άμεση συμφωνία και σχετική με το ΕΣΠΑ Υγεία Πρόνοια του ΥΥΚΑ που μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο http://www.ygeia-pronoia.gr/4pp.htm

Λόγω περιορισμού θέσεων συμμετοχής, παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο Fax:210-3222337 και προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μπορέσετε να δηλώσετε έγκαιρα τους συμμετέχοντες, σε αυτό το άκρως ενδιαφέρον επιστημονικό workshop. Οι συμμετοχές θα γίνουν κατόπιν σχετικής έγκρισης από την επιτροπή διοργάνωσης.

Αίτηση Συμμετοχής & Το Πρόγραμμα του Workshop (επιλέξτε εδώ...)