13/10/07

1ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Πειραματικής Βιοϊατρικής Έρευνας


1ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Πειραματικής Βιοϊατρικής Έρευνας
Βασικό Επίπεδο, 11 – 12 Δεκεμβρίου, 2007
Προχωρημένο Επίπεδο, 13 – 14 Δεκεμβρίου, 2007

1st Panhellenic Workshop on Experimental Biomedical Research
Basic Level, 11 – 12 December, 2007
Advanced Level, 13 – 14 December, 2007

Α ΄ Ανακοίνωση

Οργάνωση : Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο ELPEN

Με την συνεργασία : της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Έρευνας και Ζώων Εργαστηρίου (ΕΕΒΕΖΕ) και του INTERNATIONAL COUNCIL FOR LABORATORY ANIMAL SCIENCE (ICLAS)

Τόπος Διεξαγωγής : Ερευνητικό - Πειραματικό Κέντρο ELPEN Φαρμακευτικής Βιομηχανίας, Λ. Μαραθώνος 95, Πικέρμι, 190 09Αθήνα

Θέματα Σεμιναρίου Βασικού Επιπέδου

- Ιστορία της πειραματικής βιοϊατρικής έρευνας. Αναγκαιότητα χθές και σήμερα.
- Νομοθεσία (ελληνική, ευρωπαική και διεθνής).
- Ηθική αξιολόγηση ερευνητικού πρωτοκόλλου.
- Εναλλακτικές μέθοδοι πειραματισμού και ιατρικής εκπαίδευσης.
- Βασικές αρχές διαχείρισης Μονάδος Ζωικών Προτύπων και Πειραματικών Μονάδων.
- Έλεγχος επιπέδου υγείας ζώων εργαστηρίου.
- Ζωοανθρωπονόσοι.
- Σχεδιασμός πειραματικού πρωτοκόλλου και αναζήτηση διεθνούς βιβλιογραφίας.
- Συνεργασία επιστημονικών ειδικοτήτων.
- Ζωϊκά πρότυπα και επιλογή κατάλληλου ζωϊκού προτύπου.
- Υλοποίηση πειραματικού μέρους του πρωτοκόλλου.
- Αναισθησία, αναλγησία, μυοχάλαση.
- Αναγνώριση και αντιμετώπιση πόνου. Εκτίμηση τελικού σημείου – ευθανασία.
- Στατιστική ανάλυση. Στην αρχή, στην πορεία ή στο τέλος?
- Επεξεργασία αποτελεσμάτων, συγγραφή πειραματικής εργασίας και δημοσίευση.

Πρακτική άσκηση :

- Επίσκεψη στην Μονάδα Ζώων Εργαστηρίου, ομιλίες για τα ζωικά πρότυπα (χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες και συνήθειες των ζώων), προβολή video.
- Επίσης θα γίνει ειδική εκπαίδευση στην αναζήτηση και διαχείριση της διεθνούς βιβλιογραφίας

Γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Θέματα Σεμιναρίου για Προχωρημένους

- Βραβεία Nobel, πειραματική βιοϊατρική έρευνα και εκπαίδευση.
- Πώς η ιδέα και το ερώτημα μετατρέπεται σε πρωτόκολλο? Τι πρέπει να κοιτάξω και πώς πρέπει να δουλέψω με ομαδικό πνεύμα?
- Χρηματοδότηση της έρευνας. Δυνατότητες, δυσκολίες, προοπτικές.
- Πρωτόκολλα με εργαστήρια στο εξωτερικό. Γιατί, πώς και ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα.
- In vitro και in vivo μελέτες. Συνδυάζονται? Χρειάζονται?
- Επιλογή ζωϊκών προτύπων σε επεμβατικά και μη επεμβατικά πρωτόκολλα. Παρουσίαση παραδειγμάτων.
- Μοριακή βιολογία και νέα ζωϊκά πρότυπα.
- Διοικητική οργάνωση Πειραματικών Μονάδων. Κτηνιατρική παρακολούθηση, πρόγραμμα λειτουργίας, προμήθειες, εσωτερικός έλεγχος.
- Food and Drug Administration και European Medicines Agency. Η νέα πραγματικότητα.
- Ιατρική εκπαίδευση και χρήση ζωϊκών προτύπων. Ελληνική και παγκόσμια εμπειρία.
Πρακτική άσκηση :
- Επίσκεψη στην Μονάδα Ζώων Εργαστηρίου, ομιλίες για τα ζωικά πρότυπα (χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες και συνήθειες των ζώων), προβολή video.
- Επίσης θα γίνει ειδική εκπαίδευση στην αναζήτηση και διαχείριση της διεθνούς βιβλιογραφίας
Ομιλία προσκεκλημένου ομιλητή
Γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρακτικά Σεμιναρίων : Στους συμμετέχοντες κάθε Σεμιναρίου, θα διανεμηθεί τόμος με τα πρακτικά του Σεμιναρίου καθώς και επιπλέον επιστημονικό υλικό (CD, DVD, εγχειρίδια) απολύτως χρήσιμα στην πειραματική βιοϊατρική έρευνα.

Βασικό (basic) και Προχωρημένο (advanced) σεμινάριο :

Όσοι από τους συμμετέχοντες στο 1ο Σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης (11 – 12 Δεκεμβρίου, 2007), επιτύχουν στις εξετάσεις, συμμετέχουν αυτοδίκαια στο μελλοντικό Σεμινάριο για Προχωρημένους.

Επιστημονικές ειδικότητες και κατευθύνσεις, στις οποίες απευθύνεται το Σεμινάριο :

- Ιατροί
- Οδοντίατροι
- Κτηνίατροι
- Βιολόγοι
- Φαρμακοποιοί
- Νοσηλευτές.
- Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής

Θέσεις συμμετοχής στο Σεμινάριο Βασικού και Προχωρημένου Επιπέδου με Πρακτική Άσκηση: 40 έως 50.

Επίσημη γλώσσα Σεμιναρίων : η ελληνική.

Κοινωνικό πρόγραμμα :

- Επίσκεψη στα εργαστήρια του Ερευνητικού – Πειραματικού Κέντρου
- Επίσκεψη στο εργοστάσιο της ELPEN (ποιοτικός έλεγχος, παραγωγή).
- Διαλείμματα καφέ και ελαφρύ γεύμα.
- Γεύμα στην Ραφήνα και κοινωνική εκδήλωση.

Εγγραφή στο Σεμινάριο (βασικό ή προχωρημένο) : 100 €

Γραμματεία :

Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο ELPEN A.E.
Λ. Μαραθώνος 95, Πικέρμι, 190 09
Τηλ : 210 – 60 38 105 (απευθείας)
210 – 60 39 326 έως 9 (εσωτερικά 351, 350 και 308)
Fax : 210 – 60 39 300

E – mails : exrese@elpen.gr
ή
apo@hol.gr