6/9/07

Ερωτήματα προς τα Πολιτικά Κόμματα που θέτουν προβλήματα των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ και ζητούν λύσεις

Η nosfar είναι ένα blog με αντικείμενο τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική που απευθύνεται στους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς και σε όλους όσους ενδιαφέρονται. Οι διευθύνσεις της nosfar στο διαδίκτυο είναι η http://nosfar.blogspot.com και η http://www.nosfar.gr ενώ για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) έχουμε το nosfar@pathfinder.gr. Η nosfar απευθύνεται στα Πολιτικά Κόμματα και ζητά απαντήσεις. Απαντήσεις σε ερωτήματα που προέρχονται από Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς του ΕΣΥ και θέτουν προβλήματα που ζητούν λύσεις.
Οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί είναι ένας κλάδος με λιγότερους από 300 εργαζόμενους στα 132 Νοσοκομεία του ΕΣΥ της χώρας. Ανήκουν στον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και κατέχουν διαβαθμισμένες θέσεις, Διευθυντών και Επιμελητών (Δ/ντές, Επιμ. Α΄, Επιμ. Β΄ και Επιμ. Γ΄).

Αν εσείς, που εκπροσωπείτε ένα κόμμα, θέλετε να απαντήσετε σε κάποιο, σε μερικά, σε όλα τα ερωτήματα, ή να κάνετε μόνο ένα σχόλιο και να δώσετε τις θέσεις του κόμματός σας, μπορείτε να μας στείλετε το κείμενό σας με τις απαντήσεις στη διεύθυνση nosfar@pathfinder.gr

Τα ερωτήματα έχουν αποσταλεί στα κόμματα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, ΛΑΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και ΔΗΚΚΙ. Οι απαντήσεις των κομμάτων που θα δείξουν το ενδιαφέρον τους, θα δημοσιευτούν στη nosfar την 6η Σεπτεμβρίου 2007, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τι αναφέρεται στο πρόγραμμα του κόμματός σας / τι σκοπεύετε να κάνετε για:

1.Τη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ ή τη δημιουργία νέων ή άμεση τροποποίηση των οργανισμών ειδικά των μεγάλων Νοσοκομείων του ΕΣΥ
2.Τη Θεσμοθέτηση Οργανικών θέσεων Κλινικών Φαρμακοποιών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ
3.Τη στελέχωση των Νοσοκομειακών Φαρμακείων με Διοικητικούς, Χειριστές Η/Υ και υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων
4.Την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων των Αδειούχων Βοηθών Φαρμακείου
5.Την πρόσληψη Επικουρικών Φαρμακοποιών και Επικουρικών Βοηθών Φαρμακείου
6.Την κατανομή των Οργανικών θέσεων Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ανά αριθμό κλινών
7.Την τροποποίηση του Π.Δ. 108 ή ένα Νέο Προεδρικό Διάταγμα για τη λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου
8.Τη θεσμοθέτηση του Φαρμακοποιού Συμβούλου στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ
9.Την χορήγηση Ειδικότητας Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής σε τελειόφοιτους της Φαρμακευτικής
10.Τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των Νοσοκομειακών Φαρμακείων
11.Την Αξιολόγηση των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

12.Το Εργαστήριο Φαρμακοκινητικής στα Φαρμακευτικά τμήματα
13.Τη λειτουργία Μονάδος Ανασύστασης Κυτταροστατικών φαρμάκων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές
14.Τη λειτουργία Μονάδος Παρεντερικών Διαλυμάτων
15.Τη λειτουργία των Νοσοκομειακών Φαρμακείων σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδος

16.Τη Διαχείριση Υγειονομικών υλικών και Αντιδραστηρίων και τον καθορισμό των υλικών που πρέπει να διακινεί το Νοσοκομειακό Φαρμακείο
17.Τους Διαγωνισμούς για την προμήθεια των φαρμάκων
18.Τη διαδικασία αποκομιδής και απόρριψης των μολυσματικών - τοξικών αποβλήτων πχ κυτταροστατικά φάρμακα
19.Το κλείσιμο των περισσότερων Φαρμακευτικών Εταιριών τις αργίες και τον Αύγουστο για διακοπές χωρίς να έχουν ορίσει Προσωπικό Ασφαλείας
20.Το Ενιαίο Πανελλήνιο Σύστημα Μηχανογράφησης Νοσοκομειακών Φαρμακείων

21.Την Κωδικοποίηση Ενδείξεων για φάρμακα
22.Την εφαρμογή Επιστημονικών Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων ανά νόσο και στάδιο αυτής (guidelines)
23.Τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής Φαρμάκων στα Νοσοκομεία
24.Το Νοσοκομειακό Συνταγολόγιο
25.Την εφαρμογή του Bare-code
26.Την εφαρμογή της τηλε-Φαρμακευτικής
27.Τη χορήγηση των υποκαταστάτων σε προγράμματα απεξάρτησης από τα Φαρμακευτικά τμήματα των Νοσοκομείων
28.Τη Νοσοκομειακή συσκευασία φαρμάκων
29.Την Συνταγογραφία με βάση τη Δραστική Ουσία

30.Τις αρμοδιότητες που είναι ανάγκη να δοθούν στους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς ώστε να περιοριστεί η σπατάλη - επίτευξη φαρμακοοικονομίας
31.Τη διασύνδεση των Νοσοκομειακών Φαρμακείων με Βάση Δεδομένων ΕΟΦ – ΙΦΕΤ για άμεση φαρμακευτική πληροφόρηση
32.Το Εθνικό Συνταγολόγιο 2006 σε CDRom το οποίο δεν διανέμεται δωρεάν αλλά πωλείται

33.Το Μισθολόγιο των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών κατ' αναλογία του μισθολογίου των Ιατρών και Οδοντιάτρων ΕΣΥ
34.Το εφάπαξ ετήσιο Επίδομα Φαρμακευτικής Πολιτικής το οποίο αδικαιολογήτως και αδίκως περικόπηκε
35.Το καθεστώς των εφημεριών και τη Φορολογία όλων των Εφημεριών
36.Την Αποζημίωση για διδασκαλία του μαθήματος της Φαρμακολογίας στα ΤΕΕ Νοσηλευτικής των Νοσοκομείων
37.Τη συμμετοχή των Φαρμακευτικών τμημάτων στις Κλινικές Μελέτες που διεξάγονται στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και την ανάλογη οικονομική αποζημίωση όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία
38.Το Επίδομα Βιβλιοθήκης
39.Την καταβολή του Επιδόματος Ασυμβιβάστου Εργασίας στους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς χωρίς να είναι απαραίτητο να τελεσιδικήσουν όλες οι δικαστικές αποφάσεις που είναι σε εξέλιξη

40.Τη διαδικασία χορήγησης των ακριβών νοσοκομειακών φαρμάκων σε Εξωτερικούς ασθενείς των Ασφαλιστικών Ταμείων
41.Τη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων σε ασθενείς ασφαλισμένους της Κοινωνικής Πρόνοιας

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας

nosfar@pathfinder.gr

http://nosfar.blogspot.com/
http://www.nosfar.gr


*******
Το κείμενο αυτό το στέλναμε μέρα-παρα-μέρα από τις 22 Αυγούστου, στις διευθύνσεις (email) που αναφέρονται στις ιστοσελίδες των κομμάτων (http://nosfar.blogspot.com/#1325300108999638181).
Μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία απάντηση, σχόλιο ή κείμενο.
Έχουμε όμως υπόψη μας την έρευνα: "
Τα κόμματα δεν απαντούν στα email των πολιτών", έρευνα του Παντείου Πανεπιστημίου που κατέδειξε ότι δεν απαντούν στα ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνουν οι πολίτες, μέσω Διαδικτύου (http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc7_1_14/11/2006_172052).

*******