7/7/07

Λειτουργία Μονάδος Χημειοθεραπείας και χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

PANHELLENIC FEDERATION OF PUBLIC HOSPITALS WORKERS
ΜΕΛΟΣ ΑΔΕΔΥ · MEMBER OF ADEDY

ΑΘΗΝΑ 14/6/07
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1516


ΠΡΟΣ: Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ν. Σερρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Μονάδος Χημειοθεραπείας – Χορήγηση Χ.Μ.Θ»

Η θεραπεία των περιστατικών που χρήζουν χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων ακολουθεί σχετικές οδηγίες του γιατρού.

Τα κυτταροστατικά φάρμακα, για να καταστούν φάρμακα δεκτικά χρήσης, προϋποθέτουν τη διάλυσή τους ώστε να προκύψει ένα σκεύασμα του οποίου οι αναλογίες των επιμέρους στοιχείων καθορίζονται από το γιατρό, ανάλογα με το περιστατικό που νοσηλεύει.

Η Παρασκευή και η χορήγηση των κυτταροστατικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, λόγω της μεγάλης τοξικότητας και του κινδύνου να έχουν μεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες επιδράσεις, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία και την ζωή, όσων τα παρασκευάζουν, των ασθενών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο αλλά και των επισκεπτών.

Τα παραπάνω προϋποθέτουν την δημιουργία Μονάδας Διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων η ύπαρξη της οποίας εξασφαλίζει πρωτίστως την υγεία των εμπλεκόμενων και κατά δεύτερο περιορίζει σημαντικά το κόστος από την ορθολογική χρήση αυτών των φαρμάκων.

Οφείλουν, λοιπόν, όλοι οι φορείς του χώρου να δώσουν την μάχη τους για την λειτουργία της Μονάδας γνωρίζοντας ότι η διάλυση των κυτταροστατικών στα τμήματα είναι άκρως επικίνδυνη για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣ
Πηγή

ΠΟΕΔΗΝ