31/10/06

Στην Αθήνα το Συνέδριο της ISPOR το 2008

Το Συνέδριο της ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) θα πραγματοποιηθεί το 2008 στη Αθήνα.

Με την ευκαιρεία σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα των συνεδρίων της ISPOR για τα επόμενα χρόνια.


2007
10th Annual European Congress
20-23 October , 2007
Dublin, Ireland


2008
11th Annual European Congress
8-11 November 2008

Athens, Greece


2009
12th Annual European Congress
Paris, France


2010
13th Annual European Congress
Prague, Czech Republic


Για περισσότερες πληροφορίες, όπως τα συνέδρια της Αμερικής και της Ασίας που διοργανώνει η ISPOR, μπορείτε να δείτε στην διεύθυνση: http://www.ispor.org/meetings/future/index.asp