29/1/06

Έρχονται Ιδιωτικά Πανεπιστήμια με Φαρμακευτικές σχολές;


Στον ημερήσιο τύπο όλο και περισσότερο αναφέρεται η πιθανότητα τα Ιδιωτικά μεγάλα Νοσοκομεία (Αθηνών και Θεσσαλονίκης) να ιδρύσουν Ιατρικές Σχολές ("Το ΘΕΜΑ" 29-01-2006)". Ένα τουλάχιστον Νοσοκομείο από αυτά έχει ήδη Νοσηλευτική Σχολή (με τη μορφή Ιδιωτικού ΙΕΚ).

Αν λάβουμε υπόψη μας οτι έχουν και Εργαστήρια εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα (Ανασύστασης Κυτταροστατικών φαρμάκων, Μονάδες Παρεντερικής Διατροφής, Κλινικής Φαρμακοκινητικής κλπ, δεν είναι δύσκολο να δούμε ότι θα προχωρήσουν και στην ίδρυση Φαρμακευτικών Σχολών (αν και φαίνεται πιο πιθανό να ξεκινήσουν με παροχή Μεταπτυχιακών προγραμμάτων Κλινικής και Εργαστηριακής Φαρμακευτικής).