4/6/05

Η Ατζέντα της Συνόδου της EAHP - European Association of Hospital Pharmacists

Από την Πέμπτη 9 έως το Σάββατο 11 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι η ετήσια Σύνοδος της EAHP -European Association of Hospital Pharmacists (http://www.eahponline.org). Στη Σύνοδο θα συμμετέχουν αντιπροσωπείες από όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλα κράτη που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η ΠΕΦΝΙ Ένωση είναι μέλος της ΕΑΗΡ και με την ιδιότητα του εκπροσώπου από την Ελληνική πλευρά θα σας έχω ενήμερους για τις εξελίξεις. Ήδη ο φάκελλος που μας έχει αποσταλεί είναι τεράστιος, ήδη τα διάφορα κράτη έχουν στείλει τις ετήσιες αναφορές τους και το κεντρικό θέμα της Συνόδου θα είναι "Η ασφάλεια των ασθενών".
Η ατζέντα είναι η παρακάτω:


European Association of Hospital Pharmacists
Final Agenda for the EAHP General Assembly
June 9th - 11th, 2005
PARIS

Venue:
Hotel Ampère
102 avenue de Villiers
75017 PARIS
Tel: 00 33 1 44 29 17 17
Fax: 00 33 1 44 29 16 50
E-mail address: seminaires_hotelampere@hotelampere.com
Website: www.hotelampere.com


1.Welcome and introduction

2.Apologies

3.Agenda and notification of any other business

4.EAHP: new applications for membership

5.Presentation of the EAHP Board activities
5.1 EAHP lobbying activity
5.1.1. Directive for recognition of professional qualifications
5.1.2. Strategy for the specialisation in hospital pharmacy
5.1.3. Directive “Services”
5.1.4. Look a like drugs / misleading writing of concentration of drugs
5.1.5. Others
5.2 EAHP Website
5.3 EAHP Survey 2005
5.4 EAHP Foundation
5.5 EAHP Collaboration with sister associations
5.6 EAHP Financial Report and Budget (vote)

6.EAHP Congress
6.1 Lisbon (Portugal) 2005
6.2 Future congresses
6.3 Further thoughts on the organisation of the congress

7.Definition of Hospital pharmacy and missions of the hospital pharmacist:
Guidelines for the working groups

8.Adoption of the minutes of the GA 2004 (vote)

9.Questions from the delegations and discussion
9.1 Germany
9.2 Austria

10.Country reports

11.Patient safety
11.1 Fernand Sauer, Director for the Directorate General Health and Consumer
Protection at the European Commission
11.2 Results of the questionnaire on patient safety
11.3 Discussion

12.Guidelines for organisation of elections

13.Proposal for amendment of the article 8 in the Statutes of the Association
(vote)

14. EJHP, the European Journal of Hospital Pharmacy,
Invited: Mrs Lasia Tang, Pharma Publishing &Media Europe (PP&ME), EJHP
Publisher

15. Reports from the Working Groups

16. Elections
16.1 President
16.2 Director of Finances (DF)
16.3 Director of Education, Science and Research (DESR)
16.4 Director of External Relations (DER)
16.5 Director of Publications (DP)

17. Any other business

18. Next General Assemblies
18.1 GA 2006: Bratislava (Slovakia)
18.2 GA 2007

19. Closing of the General Assembly 2005