27/11/15

Τροποποίηση της Απόφασης για την Κατανομή ποσού για αποζημίωση Ενεργών Εφημεριών


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΗΧ465ΦΥΟ-ΗΝΟ τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.113375/31-12-2014 Απόφασης:

«Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων».

Με την Απόφαση αυτή τροποποιείται η Κατανομή του ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών και διαμορφώνεται ανάλογα η ετήσια δαπάνη του έτους 2015.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας την Απόφαση και από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Σωτήρης Λέγγας, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Νοσοκομείο Ικαρίας