23/11/15

Προσωπικό Αρχείο Υγείας για τους Πρόσφυγες - Μετανάστες και Εγχειρίδιο για τους Επαγγελματίες Υγείας


Ο Επίτροπος Andriukaitis, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ελλάδα, παρουσίασε το "Προσωπικό Αρχείο Υγείας» (Personal Health Record, PHR) στις ελληνικές αρχές στην Αθήνα και στις ΜΚΟ, στο νησί της Λέσβου, όπου επισκέφθηκε ένα κέντρο για τους πρόσφυγες.

Τα έγγραφα που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΙΜΟ), θα διατεθούν στα Hotspots, για να αξιολογήσουν τις ιατρικές ανάγκες των μεταναστών και να βοηθήσουν στην δημιουργία του ιατρικού τους ιστορικού.

Το "Προσωπικό Αρχείο Υγείας» (Personal Health Record, PHR) συνοδεύεται από ένα Εγχειρίδιο που θα χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες υγείας.
Μπορείτε να μεταφορτώσετε τα έγγραφα στον υπολογιστή σας από:


Πηγή

EC Public Health