12/11/15

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών "Patients in Power: Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας"


Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών "Patients in Power: Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας", θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015, στο Divani Caravel Hotel, Αθήνα.

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών αποτελεί ένα forum ανοικτής ανταλλαγής απόψεων, ενημέρωσης και καλών πρακτικών μεταξύ των ασθενών, αλλά και όλων των εταίρων στο χώρο της υγείας. Στοχεύει, επίσης, στην ενδυνάμωση και κατάρτιση των ασθενών από κάθε γωνιά της Ελλάδας, παρουσιάζοντας τις πολιτικές υγείας και διδάσκοντας τις απαραίτητες δεξιότητες για να ζει κάποιος με μια χρόνια ή σπάνια ασθένεια και τις επιπτώσεις της, αλλά και πως να κινηθεί στο πολύπλοκο σύστημα υγείας.
Θεματολογία 
 • Η συμμετοχή των ασθενών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων για την υγεία και ο ρόλος τους στην αύξηση της διαφάνειας και στην ανάπτυξη μιας διαφορετικής οργανωτικής δομής 
 • Η πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακο και τη θεραπεία Ασφάλεια του ασθενούς και ποιότητα των υπηρεσιών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη 
 • Ποιότητα υπηρεσιών στην ΠΦΥ –διάγνωση και πρόληψη 
Στόχος του συνεδρίου

Στόχος του Συνεδρίου είναι να δώσει την ευκαιρία στους ασθενείς από όλη την Ελλάδα να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες και να συντονίσουν τη δράση τους οριζόντια και ανεξαρτήτως επιμέρους παθήσεων, για την επίλυση των κοινών τους προβλημάτων.

Το Συνέδριο δίνει επίσης την ευκαιρία για διάλογο και διάδραση μεταξύ των ασθενών, των εκπροσώπων των φορέων και Οργανισμών υγείας, της Πολιτείας και των άλλων επαγγελματιών Υγείας με στόχο τη χάραξη πολιτικών για τη διαμόρφωση ενός πραγματικά ασθενοκεντρικού συστήματος Υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται 
 • Ασθενείς 
 • Ιατρούς 
 • Νοσηλευτές 
 • Φαρμακοποιούς 
 • Ερευνητές 
 • Τεχνολόγους Υγείας 
 • Διοικητικά Στελέχη Υγείας 
 • Ακαδημαϊκή ιατρική & νοσηλευτική κοινότητα 
 • Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες 
 • Στελέχη του Υπουργείο Υγείας 
 • Στελέχη των φορέων και Οργανισμών (ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΕΚΕΒΥ, ΕΟΠΥΥ) 
 • Διοικήσεις Νοσοκομείων 
 • Οικονομολόγους Υγείας 
 • Δημοσιογράφους Υγείας
Μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, ΕΔΩ.

Πηγή

http://www.patientsinpower.gr/