25/11/15

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 11ου Πανελλήνιου Συνέδριου του Τομέα Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ


Στο 11o Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, διακεκριμένοι επιστήμονες από το χώρο της υγείας και της οικονομίας, ηγετικά στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας, εκπρόσωποι της Πολιτείας και το σύνολο των αρμόδιων κοινωνικών εταίρων καταθέτουν τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις για τις διαρθρωτικές αλλαγές και το μέλλον της Υγείας στη χώρα μας.

Το 11ο Συνέδριο θα επιχειρήσει να συμβάλει στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εξέλιξη του υγειονομικού τομέα μέσω μιας θετικιστικής και τεκμηριωμένης προσέγγισης.
Η επανεξέταση της εθνικής πολιτικής υγείας καθώς και η εξέλιξη και η ανάπτυξη του υγειονομικού τομέα τίθενται επιτακτικά, υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της στην κοινωνία, την υγεία και την ιατρική περίθαλψη. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι πολιτικές περιστολής της δαπάνης για την υγεία έχουν -κατά κοινή ομολογία- εξαντλήσει τα όριά τους, ενώ η δεοντολογική υπέρβαση και η ρητορική δεν έχουν φέρει αποτελέσματα. Το 11ο Συνέδριο θα επικεντρωθεί στο πρώτιστο ζητούμενο στην παρούσα συγκυρία, που είναι η υπέρβαση στον σχεδιασμό για την Υγεία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.

Δείτε το Πρόγραμμα ΕΔΩ.

Για να κάνετε Εγγραφή, δείτε ΕΔΩ.


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Νέο Εθνικό Σχέδιο για την υγεία
• Προτεραιότητες στην πολιτική και την οικονομία της υγείας
• Big Data και η μεταρρύθμιση του υγειονομικού τομέα
• Κοινωνικές & οικονομικές ανισότητες
• Ασφάλιση υγείας και ΕΟΠΥΥ
• Συμπληρωματική ασφάλιση και κάλυψη ανασφάλιστων
• Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας
• ΠΦΥ και σύστημα παροχής υγείας και φροντίδας
• Η νοσοκομειακή περίθαλψη στη μετά το μνημόνιο εποχή
• Ανάπτυξη και επενδύσεις στον υγειονομικό τομέα
• Διαχείριση της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής καινοτομίας
• Μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία
• Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητα
• Εξελίξεις στη φαρμακευτική πολιτική
• Κλινική διακυβέρνηση και ιατρική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
• Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: 

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Στις 9 Δεκεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθούν στο Athens Hilton τα προσυνεδριακά φροντιστήρια (με ειδικό κόστος εγγραφής). Στη φετινή διοργάνωση προσφέρονται 2 ολοήμερα φροντιστήρια (1ο και 5ο), και 4 φροντιστήρια μισής ημέρας (2ο, 3ο, 4ο, 6ο).

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιοδήποτε από τους τέσσερις συνδυασμούς πρωινού-απογευματινού φροντιστηρίου.

  • 1ο Πρόσβαση των φαρμάκων στην αγορά (Market Access) 
  • 2ο Horizon 2020: περιεχόμενο, μεθοδολογία και τεχνικές οδηγίες > 
  • 3ο Οικονομία του φαρμάκου και διαχείριση νοσοκομειακών προϋπολογισμών 
  • 4ο Κανονιστικές υποθέσεις στη φαρμακευτική περίθαλψη (Regulatory Affairs) > 
  • 5ο Big Data & eHealth A΄ Μέρος: Big Data στην Υγεία B΄ Μέρος: Σύγχρονες εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας για το γιατρό και τον ασθενή (eHealth) 
  • 6ο Seminar in Advanced Health Economics (in English) >

Πληροφορίες και εγγραφή στα φροντιστήρια μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Πηγή

http://www.healthpolicycongress.gr/