10/10/15

Προς την ηλεκτρονική υγεία (eHealth) – ψηφιακές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των φαρμάκων


Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (European Economic and Social Committee) δημοσίευσε στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 μία Γνωμοδότηση με τίτλο:

"Προς την ηλ-υγεία – ψηφιακές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των φαρμάκων"  (Towards digital health - electronic information for safe use of medicinal products) με Εισηγήτρια την κα Renate Heinisch.


Κατά την 510η σύνοδο ολομέλειας, της 16ης και 17ης Σεπτεμβρίου 2015 (συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την Γνωμοδότηση με 212 ψήφους υπέρ και 6 αποχές.

Στις 22 Ιανουαρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (European Economic and Social Committee),  σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του Εσωτερικού της Κανονισμού, αποφάσισε να καταρτίσει γνωμοδότηση πρωτοβουλίας.

Το ειδικευμένο τμήμα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκαν οι σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 14 Ιουλίου 2015.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το Έγγραφο στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

European Economic and Social Committee (EESC)