13/10/15

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 226 θέσεις τακτικού προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας - περιλαμβάνονται 77 θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών


Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Μεταξύ των θέσεων περιλαμβάνονται 77 θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών που κατανέμονται σε: 
  • 62 θέσεις για τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ
  • 6 θέσεις για τον ΕΟΦ 
  • 9 θέσεις για τον ΕΟΠΥΥ
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στo παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Το Συνοδευτικό αρχείο Πίνακας Θέσεων είναι ΕΔΩ.
Πηγές

ΑΣΕΠ
7η ΥΠΕ Κρήτης