22/1/14

Επιστημονική Άποψη της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (ΕΦΕ) σχετικά με τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ)


Η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (ΕΦΕ) διατυπώνει επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη σχετικά με τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ) από την οποία αποδεικνύεται ότι είναι φαρμακευτικά προϊόντα και ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι αναντικατάστατος.


Με επιλογή της εικόνας μπορείτε να δείτε το έγγραφο σε μεγάλο μέγεθος.

Για να διαβάσετε και να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας την επιστημονική άποψη της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας σχετικά με τα ΜΥΣΥΦΑ και από ΕΔΩ.

Πηγή

Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία