8/8/15

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τα προφίλ του ΙΗΕ για τις δημόσιες συμβάσεις


Στις 28 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την απόφασή της να προσδιορίσει 27 προφίλ του διεθνούς Οργανισμού ΙΗΕ (Integrating the Healthcare Enterprise) που πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα των δημοσίων συμβάσεων για τα συστήματα υγείας, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ως μέρος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας της Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth European Interoperability FrameworkeEIF). 

Η εκτεταμένη λίστα περιλαμβάνει προφίλ που καθορίζουν τη διαλειτουργικότητα βασισμένη σε πρότυπα για τα εργαστήρια, τα φαρμακεία, τα συστήματα επικοινωνίας στην ακτινολογία καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών για την υγεία .  

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι: " Τα 27 προφίλ του ΙΗΕ έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και τις εφαρμογές για το όφελος των ασθενών και της υγειονομικής κοινότητας. " 

Η πλήρης ανακοίνωση και η λίστα με τα προφίλ, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1302 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τον προσδιορισμό των εγγράφων «Integrating the Healthcare Enterprise» που μπορούν να χρησιμεύσουν ως έγγραφα αναφοράς κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, στην Ελληνική γλώσσα, είναι ΕΔΩ.

Πηγή 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT / uri = ΕΕ: JOL_2015_199_R_0011