8/7/15

Εθνική Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης


Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Δι@ύγειας, με ΑΔΑ: 7625465ΦΥΟ-ΝΞ4, Απόφαση την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης, με την σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.

Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται οι:   1. Μπασκόζος Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, με αναπληρωτή τον Αλεξίου Κωνσταντίνο, Συνεργάτη του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. 
  2. Ταδούλου Ουρανία, Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό – Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», με αναπληρώτριά τη Βλάχου Μαργαρίτα, Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό Ε.Σ.Υ. – Υπεύθυνη Φαρμακείου του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός». 
  3. Παπανίκου Σοφία, Ιατρό Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο, Π.Ε.Δ.Υ. Ν. Ιωνίας, με αναπληρώτριά την Αποστολοπούλου Αναστασία, Κλινικό Νοσοκομειακό Φαρµακοποιό – Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ». 
  4. Λίτσα Παναγιώτα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αναπληρώτριά την Κάνη Χαρίκλεια, Προϊσταμένη Τμήματος Φαρμακευτικής Πολιτικής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
  5. Αντωνίου Αικατερίνη, Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ., με αναπληρώτριά τη Μακριδάκη Δέσποινα, Αντιπρόεδρος Α’ του Ε.Ο.Φ. 
  6. Φωτιάδου Ελπίδα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., με αναπληρώτριά την Πάνου Αντιόπη, Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
  7. Θηραίος Ελευθέριος, Γενικό Ιατρό Διευθυντής Ε.Σ.Υ. – Γενικό Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, με αναπληρωτή τον Καρανίκα Χαράλαμπο, Σύμβουλο Ηλεκτρονικής Υγείας στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών. 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Τάτση Κωνσταντίνα, Υπάλληλος στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, με αναπληρώτρια την Τσαρδίζου Μαρία, ομοίως.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την Απόφαση στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.


Πηγή

Δι@ύγεια