12/6/15

Επιστημονικές Eκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής της Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ)


Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ) θα πραγματοποιήσει, στο πλαίσιο του 41ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, τις ακόλουθες Επιστημονικές Εκδηλώσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ.

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015,
Ώρα: 10.30 - 12.00
Αίθουσα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α, ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα

Διεταιρική Συζήτηση με τη συμμετοχή των ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΕΜΕΠΥ), HL7 HELLAS

Συντονιστές: Α. Μπέρλερ, Χ. Καρανίκας
Σχολιαστής: (Νικόλαος Π. Τσώλης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείου Υγείας)
Εισηγητές:

-Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην Ελλάδα, A. Τριανταφυλλίδου (ΗΔΙΚΑ)
-Σύστημα αποζημιώσεων και μηχανισμός ελέγχου, Γ. Αγγούρης (ΕΟΠΥΥ)
-Ελληνικές Εφαρμογές Μητρώων Ασθενών, Β. Ματζάνα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
-Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Γ. Παππούς (ΕΚΑΠΤΥ)
-Σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας Υπουργείου Υγείας, Νικόλαος Π. Τσώλης (Υπουργείου Υγείας)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΔΥΝΑΤΑ 

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015,
Ώρα: 14.00 - 15.30
Αίθουσα ΕΡΑΤΩ, ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα

Διεταιρική Συζήτηση με τη συμμετοχή των ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΕΜΕΠΥ), HL7 HELLAS

Συντονιστές: Χ. Καρανίκας, Θ.Γ. Παπαϊωάννου

Εισηγητές:

-Σύγχρονα συστήματα και εφαρμογές προσομοίωσης στην ιατρική εκπαίδευση, Κ.Λουκάς
-Συστήματα τηλεϊατρικής κατάλληλα για χρήση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Π.Γιόβας
-Σύγχρονες εξελίξεις στην απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων: Αποκαλύπτοντας τα μυστικά της αθηρωμάτωσης, Κ. Τούτουζας
-Καινοτόμες εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές, Θ.Γ. Παπαϊωάννου
-Εφαρμογές mHealth, Γ. Δαφούλας

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Χαράλαμπος Καρανίκας, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής της Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ)