20/5/15

Εκδήλωση για τις Κλινικές Μελέτες και Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΦΙ


Η ΕΛΕΦΙ (Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής) διοργανώνει την ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευσή της που θα διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30- 16:00, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση έχει απολογιστικό χαρακτήρα με την έκθεση και έγκριση των δράσεων της ΕΛΕΦΙ από τον Ιούνιο 2014 ως τον Ιούνιο 2015. Επίσης την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και του προϋπολογισμού για το επόμενο ετήσιο διάστημα (2015-2016).

Η Γ.Σ. θα προηγηθεί της προγραμματισμένης Επιστημονικής Εκδήλωσης με θέμα τον «Νέο Κανονισμό για τις Κλινικές Μελέτες και ετοιμότητα για την εφαρμογή του στην Ελλάδα».
Σημειώνουμε ότι για τη διεξαγωγή της ΓΣ είναι απαραίτητη η επίτευξη απαρτίας των 50% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών πλέον ενός.

Η διεύθυνση της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι) είναι:
Μαιάνδρου 23, 115 28, Αθήνα
Τηλ:. 210 7211845, 7243161,
Fax: 210 7229100,
Web site: www.elefi.gr

Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το έτος 1991 με έδρα την Αθήνα. Η επωνυμία της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι: Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής. Η αγγλική της επωνυμία είναι: Hellenic Society of Pharmaceutical Medicine.

Σκοποί της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι:

  • Η προαγωγή και η ανάπτυξη των επιστημονικών εν γένει δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη φαρμακευτική βιομηχανία και ιδίως την κλινική έρευνα, τις κανονιστικές υποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη και κυκλοφορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων και η φαρμακοεπαγρύπνηση. 
  • H προαγωγή και κατοχύρωση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξελίξεως των μελών της. 
  • Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των σχέσεων και επαφών με κρατικές υπηρεσίες, διακρατικούς οργανισμούς, άλλες επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
  • Η οργάνωση εθνικών και διεθνών ημερίδων-συμποσίων και συνεδρίων. 
  • Η συμμετοχή δια αντιπροσώπων της σε επιστημονικές εταιρείες συναφούς αντικειμένου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. δέχεται ως μέλη ιατρούς, φαρμακοποιούς ή πτυχιούχους βιολογικών επιστημών, οι οποίοι ασχολούνται με κλινικές μελέτες (έρευνα), φαρμακοεπαγρύπνηση, εγκρίσεις φαρμάκων, κ.λπ.

Μπορείτε κι εσείς να γίνετε μέλος της ΕΛ.Ε.Φ.Ι., εφόσον έχετε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, συμπληρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητας μέλους.

Μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση της ΕΛΕΦΙ για την Επιστημονική Εκδήλωση και την Γενική Συνέλευση, ΕΔΩ.

Πηγή

ΕΛΕΦΙ