24/2/15

Συμπλήρωση μελέτης EAHP 2015 - Ευρωπαϊκή διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική


Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της ΠΕΦΝΙ και της EAHP, σας προσκαλώ να συμμετέχετε στη βασική έρευνα EAHP 2015, η οποία απευθείνεται στους Δ/ντες των Φαρμακευτικών Τμημάτων των Νοσοκομείων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την αποτύπωση της εικόνας του επαγγέλματός μας, όπως είναι σήμερα και στόχο την βελτίωση της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής στην καθημερινή πρακτική, τόσο για εμάς τους ίδιους, όσο και για τους ασθενείς μας.Χωρίς τη συμβολή και τη βοήθειά σας, δεν θα μπορούμε να είμαστε επιτυχείς στην προσπάθεια αυτή. Για το λόγο αυτό, παρακαλώ να με ενημερώσετε μέχρι την Τρίτη 3/2/2015, σχετικά με την πρόθεσή σας να συμμετάσχετε στην παραπάνω έρευνα, της οποίας το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, μέσω του link και του μοναδικού προσωπικού κωδικού που θα σας κοινοποιήσω, μετά τη σχετική απάντησή σας. Επίσης, για όσους συναδέλφους αντιμετωπίζουν δυσκολία με την ηλεκτρονική συμπλήρωση, θα υπάρχει και η δυνατότητα τηλεφωνικής συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου μεταφρασμένο στα ελληνικά, το οποίο στη συνέχεια θα αποσταλεί στην EAHP, μέσω της ΠΕΦΝΙ. Πριν την συμμετοχή σας στην έρευνα, , διαβάστε στο site της ΠΕΦΝΙ, Τα 44 ευρωπαϊκά άρθρα της ΕΑΗΠ για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική, τα οποία θα σας φανούν χρήσιμα στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Η συμμετοχή μας ως χώρα στην έρευνα αυτή, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, για να υπάρξει κάποιο εποικοδομητικό αποτέλεσμα.

Είμαι στη διάθεσή σας, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις. Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα τηλ. 2132028643 ή 6974552331 και ηλεκτρονικά στο mail refstathiou@gmail.com

Εκ μέρους της ΠΕΦΝΙ, με συναδελφικούς χαιρετισμού

Η συντονίστρια της survey EAHP 2015 για την Ελλάδα,
 
Ευσταθίου Ρούλα

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: ΠΕΦΝΙ