17/2/15

Γενική Συνέλευση της ΠΕΦΝΙ (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων)


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΦΝΙ  (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων) καλεί τα μέλη της σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 15.30 στο Δώμα του Γ.Ν.Α «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υψηλάντου 45-47 Αθήνα.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 15.30 στον ίδιο χώρο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης


  1. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το προηγούμενο έτος. 
  2. Διοικητικός απολογισμός (Έκθεση πεπραγμένων) του προηγούμενου έτους 
  3. Πρόγραμμα δράσης της επόμενης περιόδου 
  4. Οικονομικός Προϋπολογισμός της επόμενης περιόδου

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: ΠΕΦΝΙ