24/12/14

Ψηφίστηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο που αφορά και τα είδη Διαχείρισης Νοσοκομειακού Φαρμακείου


Ψηφίστηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο που αφορά εκτός των άλλων, και τα είδη διαχείρισης του Νοσοκομειακού Φαρμακείου. Στο Νομοσχέδιο ορίζεται οτι τα είδη που διακινεί το Νοσοκομειακό Φαρμακείο είναι:


Και μόνο αυτή η πρόβλεψη στο Νομοσχέδιο, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε τη σπουδαιότητα των άλλων ρυθμίσεων που αφορούν τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική και τους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς, αποτελεί, κατά την άποψή μας, μια από τις σπουδαιότερες επιτυχίες του κλάδου από της συστάσεως της ΠΕΦΝΙ (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων)


Στην ιστοσελίδα της Βουλής έχει αναρτηθεί η σχετική ενημέρωση!
Τίτλος: Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
Τύπος: Σχέδιο νόμου
Υπουργείο: Υγείας
Επιτροπή: Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας: Ψηφισθέντα Νομοσχέδια
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας: 22/12/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις :               
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις:          
Ημ. Κατάθεσης04/12/2014
Εισηγητές:  Χρήστος Κέλλας     Βασίλειος Κυριακάκης
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής:  17/12/2014 10:30 11/12/2014 10:30 11/12/2014 15:00  10/12/2014 13:00
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις ΟλομέλειαςΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' ΝΕ΄
Ημ. Ψήφισης: 22/12/2014

Πηγή

Βουλή των Ελλήνων