5/11/14

Διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια είκοσι δραστικών ουσιών


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 1Α΄Φ_2013_ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ _20 ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ .

Τα στοιχεία του διαγωνισμού είναι: Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 2235
Κωδικός CPV: 33690000-3

Οι δραστικές ουσίες είναι:
 • CLOPIDOGREL F.C.TAB 75MG/TAB, 
 • CLARITHROMYCIN F.C.TAB 500MG/TAB, 
 • ONDANSETRON INJ.SOL 4MG/INJ, 
 • ONDANSETRON INJ.SOL 8MG/INJ, 
 • ONDANSETRON F.C.TAB 8MG/TAB, 
 • METRONIDAZOLE INJ.SO.INF 500MG/100ML [VIAL- BOTTLE-BAG], 
 • RANITIDINE INJ.SOL 50MG/2ML AMP, 
 • RANITIDINE F.C.TAB 150MG/TAB, 
 • OMEPRAZOLE GR.CAPS 20MG/CAP, 
 • OMEPRAZOLE PD.SOL.INF 40 MG/VIAL, 
 • OMEPRAZOLE PS.INJ.SOL 40 MG/VIAL, 
 • OXALIPLATIN C/S.SOL.IN 50MG/VIAL, 
 • OXALIPLATIN PD.SOL.INF 100MG/VIAL, 
 • MEROPENEM PD.I.S.INF 500MG/VIAL, 
 • MEROPENEM PD.I.S.INF 1000MG/VIAL, 
 • CARBOPLATIN SOL INF 150MG/VIAL, 
 • CARBOPLATIN SOL INF 450MG/VIAL, 
 • ACICLOVIR PD.SOL.INF 250MG/VIAL, 
 • PACLITAXEL C/S.SOL.IN 30MG/VIAL, 
 • PACLITAXEL C/S.SOL.IN 100MG/VIAL, 
 • PACLITAXEL C/S.SOL.IN 300MG/VIAL, 
 • ATORVASTATIN F.C.TAB. 10MG/TAB, 
 • ATORVASTATIN F.C.TAB. 20MG/TB, 
 • ATORVASTATIN F.C.TAB. 40MG/TAB, 
 • ITRACONAZOLE C/S SOL IN 250MG /IN, 
 • CISPLATIN C/S SOL IN 10MG/IN, 
 • CISPLATIN C/S SOL IN 50MG/IN, 
 • AMISULPRIDE F.C. TAB 400MG/TAB, 
 • PIPERACILLIN+TAZOBACTAM PD.INJ.SOL (2+0,250)GR/VIAL,
 • PIPERACILLIN+TAZOBACTAM PD.INJ.SOL (4+0,500)GR/VIAL, 
 • VANCOMYCIN PD.SOL.INF 500MG/VIAL, 
 • VANCOMYCIN PD.SOL.INF 1000MG/VIAL, 
 • CIPROFLOXACIN F.C. TAB 500MG/TB, 
 • CIPROFLOXACIN SOL. INF 200MG/100ML, 
 • CIPROFLOXACIN SOL. INF 400MG/200ML, 
 • DOCETAXEL C/S.SOL .IN. 20MG/VIAL, 
 • DOCETAXEL C/S.SOL .IN. 80MG/VIAL, 
 • FLUCONAZOLE SOL.INF. 100MG/VIAL, 
 • FLUCONAZOLE CAPS 100 MG CAP 
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με την διαδικασία συμφωνίας πλαισίου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για την προμήθεια, Φαρμάκων [Είκοσι (20) δραστικών Ουσιών]
Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 33.724.044,03
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20-10-2014 20:05:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 3/12 / 2014
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/ 12/ 2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την διακήρυξη του διαγωνισμού και από ΕΔΩ.

Πηγή

Υπουργείο Υγείας

eProcurement.gov.gr