21/11/14

Πρωτοβουλία για «Διαύγεια στο Φάρμακο» – Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ


Οι Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις θα δημοσιοποιούν κάθε είδους συνεργασία με Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς.

Ένα νέο κώδικα αυτορρύθμισης του κλάδου, παρουσίασε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δημοσιοποίησης, ο οποίος υιοθετήθηκε επίσημα από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ, οι φαρμακευτικές εταιρίες μέλη του αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και την υποχρέωση να δημοσιοποιούν όλες τις λεπτομέρειες συνεργασίας τους με τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) ανεξαρτήτως αν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η δημοσιοποίηση θα γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΦΕΕ, η οποία θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη από το κοινό.

Το μέτρο αυτό προβλέπεται ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα αφορά τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2015.Ο ΣΦΕΕ πιστεύει ότι οι σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας έχουν βαθιά και θετική επίδραση στην ποιότητα της θεραπείας των ασθενών και στην αξία της μελλοντικής έρευνας. Ταυτόχρονα, όμως υπάρχει ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια και ακεραιότητα γύρω από αυτές τις σχέσεις διεθνώς. Προς αυτό το σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευσε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προώθηση & χρηστή διοίκηση στον κλάδο του φαρμάκου (Πρωτοβουλία του Επιτρόπου Tajani), τις οποίες υιοθέτησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από το χώρο της Υγείας το 2013.

Κατ’εφαρμογή των οδηγιών αυτών η EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Companies and Associations), μέλος της οποίας είναι ο ΣΦΕΕ από το 1982, υιοθέτησε τον Κώδικα Δημοσιοποίησης (“DisclosureCode”), ο οποίος υποχρεωτικά ενσωματώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, σε διεθνές επίπεδο, στις ΗΠΑ εφαρμόζεται ήδη το SunshineAct, που έχει επίσης ως στόχο την πλήρη διαφάνεια.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω ενημερωτικό υλικό.
Πηγές

ΣΦΕΕ

Reporter