2/11/14

Τι ισχύει για προγραμματισμένη αλλά και για μη-προγραμματισμένη περίθαλψη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Η Ευρώπη σου" έχουν αναρτηθεί χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ των άλλων, και τη διασυνοριακή περίθαλψη.

Η ιστοσελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί για να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και να βρίσκετε πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθούν όταν πηγαίνετε σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Πηγή