27/11/14

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων και Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων


Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Αριθ. Πρωτ. Γ5/οικ. 6480/26.11.2014).
Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.Το παρόν Διορθωτικό Δελτίο Τιμών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και η ισχύς του αρχίζει:
  1. Για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 01 - 12 -2014 και για τις φαρμακαποθήκες από 08 - 12 - 2014. 
  2. Για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 15 - 12 - 2014.
Για να μεταφορτώσετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας, επιλέξτε από τις παρακάτω συνδέσεις:

ΥΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΤΦ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.pdfΜέγεθος: 175.3 KB
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΔΤΦ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.xlsxΜέγεθος: 940.2 KBΝΕΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ.xlsxΜέγεθος: 61.6 KB
ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.xlsxΜέγεθος: 20.2 KB

Πηγή

Υπουργείο Υγείας