2/10/14

Η Άσκηση της Ιατρικής στο Πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια


Η Διημερίδα με θέμα: «Η Άσκηση της Ιατρικής στο Πλαίσιο της Π.Φ.Υ. στην Περιφέρεια», λαμβάνει χώρα στο Αγρίνιο 3-5 Οκτωβρίου 2014, στο Παπαστράτειο Μέγαρο.

Η επιστημονική αυτή εκδήλωση γίνεται με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου και των Ιατρικών Συλλόγων Ευρυτανίας, Μεσολογγίου, Πρέβεζας και της Ιατρικής Εταιρείας Άρτας.

Σκοπός αυτής της πρώτης συλλογικής προσπάθειας είναι και η ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στους επιστήμονες και επαγγελματίες της υγείας που υπηρετούν στις διάφορες βαθμίδες της, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι ανάγκες του συνόλου των πολιτών μιας περιοχής, σε υπηρεσίες υγείας, στο μέτρο του δυνατού.


Πηγή

http://www.vitacongress.gr/