16/10/14

Τα 31 έργα που χρηματοδοτούνται από το 2ο Πρόγραμμα Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Το βιβλίο συγκεντρώνει τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στα συνέδρια Gastein και EUPHA.

Σε αυτό το έντυπο έχουν συγκεντρωθεί 31 έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 2ου Προγράμματος Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρουσιάστηκαν στο κοινό σε μια επιστημονική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Υγείας Gastein 2014 και στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Υγείας 2014.

 
Πηγή

Public health Newsletter