8/9/14

Υποβολή υποψηφιοτήτων για θέσεις Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)


Το Υπουργείο Υγείας με το έγγραφο  Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582,  Αθήνα, 04/09/2014 και ΑΔΑ: 67Ξ8Θ-0ΥΓ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση κενών θέσεων, με επιλογή, Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και του Περιφερειακού Γραφείου Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Υγείας.

Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα κι επιθυμούν να αποσπασθούν για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και στο Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας - Θράκης, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα προκειμένου να στελεχώσουν τις κατωτέρω κενές θέσεις Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών, ανά ειδικότητα, ως εξής:

2Α. Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (ΑΘΗΝΑ) 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΕΙΣ
1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 20
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 19
3. ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 12
Σύνολο 51

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΕΙΣ
1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 6
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 5
3. ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 3
Σύνολο 14

Για τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, μπορείτε να μεταφορτώσετε το έγγραφο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Υπουργείο Υγείας