21/8/14

Φάρμακα για σπάνιες παθήσεις που εισάγει το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)


To IΦΕΤ (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας) εισάγει φάρμακα για ασθενείς με σπάνιες παθήσεις που δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, αλλά κυκλοφορούν σε άλλες χώρες, κυρίως σε Ε.Ε και ΗΠΑ.

Στους παρακάτω καταλόγους περιέχονται τα ορφανά φάρμακα που εισάγονται από το ΙΦΕΤ.
Στον κατάλογο αυτό περιέχονται τα ορφανά φάρμακα (κατά ΕΜΕΑ) που εισάγονται από το ΙΦΕΤ ταξινομημένα κατά δραστική ουσία με πληροφορίες για το κάθε προϊόν (Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος -spc)
Στον κατάλογο αυτό περιέχονται τα ορφανά φάρμακα (κατά FDA) που εισάγονται από το ΙΦΕΤ ταξινομημένα κατά δραστική ουσία με πληροφορίες για την εγκεκριμμένη ένδειξη.
τι είναι τα ορφανά φάρμακα, διαδικασίες χαρακτηρισμού κλπ

Χρήσιμες πληροφορίες
Χρήσιμες διασυνδέσεις 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός αξιολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων (ΕΜΕΑ)
Orphanet: The portal for rare diseased and orphan drugs 
Office of Orphan Drugs Development (FDA) 
Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων

Επικοινωνία με το ΙΦΕΤ:
τηλ. 213 2002456 - 213 2002478 - 213 2002424 - 213 2002475
fax 210 6039640
e-mail medicine@ifet.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ΕΔΩ.

Πηγή

ΙΦΕΤ