14/8/14

Νέο Δελτίο Τιμών φαρμάκων 12-8-2014


Από το Υπουργείο Υγείας με την Αρ. Πρ. 70055/12-08-2014 δημοσιεύθηκε το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (12/08/2014) με το οποίο καθορίζονται οι ανώτατες τιμές πώλησης που θα ισχύουν σε όλη την Επικράτεια.

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5% ενώ στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Το Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ισχύς του αρχίζει:

1. Για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 18-08–2014 και για τις φαρμακαποθήκες από 28-08-2014.
2. Για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 15-09-2014.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το Δελτίο Τιμών από ΕΔΩ και την Υπουργική Απόφαση από ΕΔΩ.

Πηγή

Υπουργείο Υγείας