3/4/14

Συγκρότηση επταμελούς Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και της εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων συνταγογράφησης


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-Ψ3Γ, Αθήνα, 3/4/2014, Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.29311, Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Συγκρότηση επταμελούς Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και της εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων συνταγογράφησης."

1. Με την Απόφαση συγκροτείται στο Υπουργείο Υγείας επταμελής Εθνική Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και της εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης και ορίζονται ως μέλη της τα κατωτέρω πρόσωπα:

α. Παπανικολάου Χριστίνα, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας ως Πρόεδρο.
β. Σκουρολιάκου Μαρία, Συνεργάτη Υπουργού Υγείας, ως μέλος.
γ. Λίτσα Παναγιώτα, Δ/ντρια Φαρμακευτικής Υπηρεσίας στον ΕΟΠΥΥ, ως μέλος.
δ. Θηραίο Ελευθέριο, Γενικό Ιατρό, Γενικό Γραμματέα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, ως μέλος.
ε. Φαμέλη Αικατερίνη, Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Φ., ως μέλος.
στ. Ασημακόπουλο Αλέξανδρο, Εκπρόσωπο ΗΔΙΚΑ, ως μέλος
ζ. Ιατρού Χρήστο, Ιατρό-Νεφρολόγο, Δ/ντή Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν.Νίκαιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», ως μέλος.

2. Έργο της Επιτροπής είναι το προβλεπόμενο από το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457/14- 1-2014 (ΦΕΚ 64/Β΄/16-1-2014) απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ.οικ.12449/7-2-2014 (ΦΕΚ 256/Β΄/7-2-2014) απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.οικ.3457, ΦΕΚ Β΄/64/16-01-2014, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων».

3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Κατραβά Βασιλική.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Δέσποινα Μακριδάκη, Δ/ντρια Φαρμακευτικού τμήματος, "Σισμανόγλειο" - "Αμαλία Φλέμιγκ" ΓΝΑ, Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ