23/4/14

Επείγουσες ενέργειες για την καταβολή Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας


Στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ αναρτήθηκε ενημερωτικό κείμενο σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται άμεσες ενέργειες προκειμένου να καταβληθεί και στους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας.

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι από το Υπουργείο Υγείας (μέσω των ΥΠΕ) στάλθηκαν στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων τα εξής έγγραφα:
Τα παραπάνω έγγραφα αφορούν την καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Σύμφωνα με αυτά το ΥΥ ζητά από τους φορείς να αποστείλουν τα αιτήματά τους, συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα, προκειμένου για την ένταξη επιπλέον ειδικοτήτων στις κατηγορίες εργαζομένων, που αποτελούν δικαιούχους του επιδόματος. Τη σχετική νομοθεσία μπορείτε να τη βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
Η ΠΕΦΝΙ στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει για το συγκεκριμένο θέμα απέστειλε την ακόλουθη επιστολή:
Προτείνεται στους συναδέλφους σε όλα τα νοσοκομεία να καταθέσουν άμεσα σχετική αίτηση προς τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων τους.

Υπόδειγμα κειμένου μπορείτε να δείτε εδώ: 
Πηγή

ΠΕΦΝΙ